Broadband Radar

Bredbandsradar 4G

Unik FMCW-radar med strålskärpning och avancerad ekodetektering.

Mer
Jämföra

Broadband 3G™ Radar

Unik FMCW-teknik med oöverträffad målavskiljning över korta avstånd.

Mer
Jämföra