Ohita ja siirry sisältöön

 

Kaksi Aluetta

 

Onko tämä kaikkein hyödyllisin mutta samalla myös tuntemattomin toiminto?

 

Kun olet ylittämässä vilkkaasti liikennöityä laivareittiä huonoissa olosuhteissa tai pimeässä, tutka on suureksi avuksi.

Oletko mahdollisesti törmäyskurssilla toisen aluksen kanssa tai yritätkö kenties paikallistaa uhkaavaa rankkasadetta? Kyky havaita ja välttää luonnolliset ja ihmisen aiheuttamat esteet auttaa vähentämään stressiä. On tärkeää, että voit nähdä kohteen tarkasti ja samalla myös arvioida koko tilannetta laajemmin.

 

”Jos väistän nyt näin paljon, miten se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä?”

 

Voit käyttää yhtä näyttöä navigointiin ja toista näyttöä tarkempaan ohjaamiseen lähiympäristössäsi.

Ensi näkemältä voi vaikuttaa siltä, että tarkan ja laajemman kuvan saamiseen yhtä aikaa tarvitaan kaksi erillistä tutkaa, mutta Simradin kahden alueen Dual Range -toiminnon ansiosta yksi tutka riittää. Vaikka muut valmistajat mainostavat samankaltaisia toimintojaan, ero on suuri: meidän tutkissamme käytetään ainutlaatuista, patentoitua järjestelmää, joka tuottaa kaksi erillistä näkymää yhdestä laitteesta signaalin ja kuvan laadusta tinkimättä.

 

Aidosti hyödyllinen ominaisuus, joka jää usein huomiotta.

”Vaikka Simrad-käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä tutkiinsa, he olisivat vieläkin tyytyväisempiä, jos he voisivat nähdä useampia alueita samanaikaisesti. Tämä on yksi yleisimmistä kommenteista, joita heiltä kuulemme”, kertoo Simradin tuotepäällikkö Laurie Bates. ”Onneksi tämä on mahdollista, he vain eivät tienneet sitä.”

 

”Se on luultavasti yksi vähiten tunnetuista, mutta samalla myös hyödyllisimmistä, ominaisuuksistamme. Dual Range on vakio-ominaisuus Halo 20+ ja Halo 24 -tutkissamme. Siinä on ikään kuin kaksi virtuaalista tutkaa kuvun sisällä, minkä ansiosta voit tarkkailla kohteita 50 metrin päästä aina 48 meripeninkulmaan asti Halo 24 -mallilla ja 20+-mallilla aina 36 meripeninkulmaan asti.”

”Tämän mahdollistava patentoitu teknologiamme on varsin hienostunutta. Ymmärtääksemme, mistä on kyse, ajatellaan veneen alla olevaa kahden taajuuden kaikuanturia, jonka taajuudet ovat esimerkiksi 50 kHz ja 200 kHz. Tällöin näyttö jaetaan siten, että toisen taajuuden kuva näkyy toisella puolella näyttöä ja toinen taajuus toisella puolella.”

 

”Se mitä emme kuitenkaan näe on, kuinka lähetetty signaali vaihtelee taajuuksien välillä ja kuuntelee molempien vasteita vuorotellen. Syvien vesien taajuus, eli 50 kHz:n signaali lähetetään, mutta kaikuanturi ei lähetä 200 kHz:n signaalia ennen kuin se on saanut vastauksen 50 kHz:n signaalilta. Tällä välillä matala vesi jää siis vaille huomiota.”

”Tätä prosessia kutsutaan kanavalomitteluksi, ja siihen kilpailijoidemme kahden alueen tutkat perustuvat. Kun yksi signaali lähtee, toisen signaalin lähetys ja kuuntelu loppuu täysin. Kun lyhyelle kantamalle optimoitua pulssia lähetetään, vastaanotetaan ja käsitellään, pitkän kantaman pulssi jätetään täysin huomiotta ja toisin päin.”

 

”Meidän kahden alueen tekniikkamme taas perustuu siihen, että emme lähetä lyhyelle ja pitkälle kantamalle kahta erillistä pulssia. Sen sijaan lähetämme ne molemmat samaan aikaan monitaajuuspurskeena. Vedenalaisissa kaikuluotaimissa tämä tekniikka tunnetaan nimellä CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse eli pakattu, erittäin voimakas tutkapulssi). Ne ovat useampia taajuuksia sisältäviä pidempiä pulsseja. Taajuudet alkavat matalasta ja jatkuvat korkeampiin taajuuksiin pulssin keston sisällä.”

Navico Halo -Pulssikompressio – FM-CHIRP-Purske

Lähettämällä lyhyiden ja pitkien CHIRP-pulssien sekoituksen saamme erinomaisia tuloksia lyhyellä kantamalla (noin 6 m / 20 jalkaa) ja tunnistamme kohteet tehokkaasti (6 kW:n tutkaa vastaavasti) kaikilla etäisyyksillä.

Halo lähettää lyhyen 40 ns:n pulssin ja enintään viisi vaihtelevan pituuden CHIRP-pulssia (enintään 96 µs) purskeena ja kattaa näin koko tutka-alueen 300′:sta 72 nm:iin. Purskeita lähetetään sekunnissa 500 – 2 800.

Kohteen Tunnistuksen Parannukset – Lähetystavat

Halo kohdistaa kohteeseen mahdollisimman suuren määrän energiaa kaikilla etäisyyksillä käyttämällä viittä eri CHIRP-pulssia. Kukin CHIRP kattaa jonkin ala-alueen koko tutka-alueesta. Esimerkki:

Jokaisen pulssin/CHIRPin kattama alue yltää seuraavan pidemmän CHIRP-pulssin sokealle alueelle.

”Dual Range -järjestelmämme toimii samankaltaisesti, sillä se lähettää useita taajuuksia yhdessä CHIRP-pulssissa, mutta keskittyy sitten niihin alueisiin, jotka käyttäjä on valinnut näyttönsä ikkunoihin. Tästä johtuen tutkissamme ei ole kanavalomittelun aiheuttamaa ongelmaa, jossa lyhyt alue jäisi huomiotta pitkää prosessoitaessa.”

 

”Tämä tarkoittaa, että lyhyen alueen suorituskyky ei kärsi pitkän alueen käsittelystä, vaan korkea resoluutio säilyy molemmilla alueilla.”

 

Navicon tuoteasiantuntija Craig McMillan komppaa ja painottaa Simrad-järjestelmän tärkeimpiä etuja.

 

”Kahden alueen toimintomme ei hidasta tutkakuvan piirtämistä”, hän kertoo. ”Päivitys tapahtuu nopeammin, minkä ansiosta käyttäjä pysyy paremmin perillä nykytilanteesta. Tässä on suuri ero kilpailijoihimme nähden; heidän päivitystaajuutensa putoaa puoleen, kun järjestelmä piirtää ensin yhden alueen ja vasta sitten toisen. Simradin Dual Range -järjestelmä piirtää molemmat samaan aikaan – ilman kompromisseja.

 

Toiminnon käyttäminen on helppoa: vedä ja pudota haluamasi elementit valikkosivulta näyttöön ja valitse sitten haluamasi alueet. Se on niin yksinkertaista. Ja kuten Laurie Bates jatkaa, myös helppokäyttöisyys ja toimintafilosofia erottavat Simradin kilpailijoista.

”Kun suunnittelemme laitteitamme ja Dual Rangen kaltaisia ominaisuuksia, emme halua keinotekoisesti lukita tutkan muita säätimiä paikalleen”, Bates selittää. ”Haluamme, että käyttäjillä on edelleen pääsy tutkan muihinkin parametreihin ja säätimiin, vaikka he ovatkin valinneet tietyn ominaisuuden tai tilan.”

 

”Esimerkiksi Velocity Track -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat valita, haluavatko he korostaa kaikki liikkuvat kohteet vai vain heitä lähestyvät kohteet. He voivat halutessaan myös kytkeä toiminnon pois käytöstä. Toiseksi esimerkiksi voidaan ottaa mahdollisuus asettaa nopeusraja, jonka täyttyessä liikkuvat kohteet väritetään.”

 

”Ja vaikka nämä ominaisuudet saattavatkin kuulostaa itsestäänselvyyksiltä, ne eivät todellakaan ole sitä tutka-alalla.”

 

Hyödyllisimmästä mutta useimmin ohitetusta toiminnosta pinnan alla piileviin teknisiin ominaisuuksiin – Simrad-tutkan toimintaperiaatteiden ymmärtäminen auttaa käyttäjää saamaan järjestelmästään mahdollisimman paljon irti.

laurie.png

Laurie Bates

BE MSc CENG MIET

Bates on tehnyt koko työuransa elektroniikan parissa. Hän opiskeli elektroniikkaa ja sähköoppia Aucklandin yliopistossa, minkä jälkeen hän oli 20 vuotta Uuden-Seelannin laivaston leivissä ja suoritti Master of Science -tutkinnon räjähteiden ja tykistön alalta Cranfieldin yliopistossa Isossa-Britanniassa. Hänellä on valtavasti erityisosaamista tutkien alalta. Maanpuolustussektorilla työskenneltyään hän liittyi Navicon riveihin, missä hän toimii nyt Simradin tuotepäällikkönä.

craig.png

Craig McMillan

TUOTEASIANTUNTIJA

Craig McMillan on työskennellyt Uuden-Seelannin ilmavoimissa ilmailuelektroniikan parissa, minkä jälkeen hän toimi Simradin ja B&G-tuotteiden jakelijana 20 vuoden ajan. Nyt hän ollut tuoteasiantuntijana Navicolla jo kuusi vuotta.