Gå til innhold

Hva annet kan piloten gjøre for deg, enn å bygge tillit?

 

En veljustert, moderne autopilot kan hjelpe deg under en rekke værforhold, være seg om det er å komme seg gjennom vanskelige sjøtilstander eller under dårlig sikt. Piloter kan gjøre livet mer komfortabelt med noen ekstra fordeler. De gir teknologi som tilsvarer et ekstra par hender når en komplisert situasjon oppstår. Men hvordan oppnår du denne tilliten til piloten din?

«Mitt råd er å bruke piloten så mye du kan, både dag og natt,» sier Eirik Hovland, produktsjef hos Simrad®. «Det tar tid å forstå hvordan piloten reagerer og hvordan systemet vil oppføre seg, og er en stor del av denne prosessen.

 

«Vi bruker autopiloten nesten så snart vi forlater havnen for å bygge opp tilliten. Selv i godt vær og flatt vann, er rolige forhold en utmerket mulighet å bli vant med piloten på, samtidig som det gir en bekreftelse på at systemet er riktig justert og kalibrert.

«Det er også en god idé å kjøre gjennom passasjer slik at piloten kan bygge opp forståelsen på dem. Se for deg at du har en lang passasje foran deg, i stedet for å bare styre båten i en rett linje i 40 Nm. I et slikt tilfelle kan du opprette noen ruter underveis og se hvordan autopiloten navigerer gjennom passasjen. Denne rutinen vil bidra til å bygge opp tillit når du må forholde deg til dårlig sikt eller bruk av piloten om natten».

 

Så, hva annet kan piloten gjøre for deg?

 

Tonnes Haavarsen, produktekspert for Simrad®, fremhever noen av de avanserte funksjonene til en multifunksjonsskjerm, og om de kan brukes sammen med pilotprogrammet eller ikke.

Styringsmønstre

 

Blant de ulike automatiske styringsmønstrene har vi et kvadratisk mønster, der du kan justere lengden på hver etappe av ruten.

 

Det finnes en endeløs sirkel eller spiralmønster, som begge brukes i forskjellige fiskemetoder der du sirkler over en stim med fisk. Noen bruker det sirkelformede mønsteret til å holde seg i nærheten av en gruppe dykkere.

 

Og så har vi U-sving, en av de mest grunnleggende funksjonene som vil få deg tilbake på det rette sporet.

Piloter og kart

 

I de fleste tilfeller fungerer autopiloten uavhengig av kartplotteren, og er ikke klar over informasjonen dens. Og selv om det er mulig å koble dem sammen, er det et bevisst valg å holde dem atskilt for å sikre at det er navigatoren som bestemmer hvor det er best å dra.

Standby

 

Uansett hvilken funksjon som er i bruk, er det alltid bare ett tastetrykk som gjør at autopiloten gjør seg klar til standby. Det finnes en sikkerhetsfunksjon som sikrer at manuell kontroll raskt kan aktiveres om nødvendig. Alle feilmodusene er designet for å være feilsikre, med andre ord så kobler feilsikringen piloten ut, for å tillate manuell kontroll.

AIS

 

Autopiloten kan ikke integreres med AIS. Teknisk sett er det mulig å ha systemer som gjenkjenner og reagerer på en risiko, men dette krever at det brukes protokoller for å unngå kollisjon.

Denne typen system vil sannsynligvis vises i kartplottingssystemet, i stedet for autopilotsystemet.

 

Se funksjon 4 – når båten er problemet

SteadySteer™

 

SteadySteer er en ny funksjon som gjør at du kan overta kontrollene og endre fartøyets styrekurs, uten å deaktivere autopiloten. Når du har rettet inn på ønsket kurs, vil autopiloten gjenoppta kontrollen. Det betyr at båten fortsetter å gå rett frem når du vil holde en konstant kurs, uten å måtte gjøre konstante korrigeringer på roret. Det gjør også kursendringer enklere – du trenger ikke å gjette hvilke kursendringer som kreves. Bare snu baugen mot stedet du ønsker å kjøre, så vil autopiloten rette seg inn etter noen få sekunder.

Eirik Hovland

Product Manager

Based in Egersund, Norway he is an experienced sailor and motor boater with expertise in both recreational and commercial autopilots. His work with autopilots began as a software developer before moving on to become a system engineer where a large part of his work involved the validation of autopilot systems.

Tonnes Haavarsen

Product Expert

Having started in the business back in 1978 he has extensive knowledge of autopilot systems and has seen considerable development in this field. Also based in Norway, his work focusses mainly on the technical side for a wide range of recreational and commercial autopilots.