Gå till innehåll

Autopiloter

 

Oavsett om du planerar några längre färder eller åker båt lokalt gör en autopilot din tid på vattnet bättre.

 

I det enklaste läget är en autopilot ett system som bibehåller båten på en vald kurs, men den erbjuder mycket annat. Eller med andra ord, den fungerar precis som ett andra par händer när du kör båten. För att förstå fördelarna tar vi en mer detaljerad titt.

Vad är en autopilot?

 

En autopilot styr båten åt dig genom att:

 

 • veta vilken kurs som krävs via manuella kommandon från en person som kör båten eller automatiska inmatningar från elektronisk navigeringsutrustning
 • förstå vilket håll båten färdas åt genom att ta emot data från en kurssensor och få information från andra dynamiska data om den är integrerad med ett helt marinelektroniksystem
 • tillämpa ändringar i styrsystemet för att hålla båten på önskad kurs

 

De mest grundläggande autopilotkontrollerna har alltid varit knappar eller vred som säger åt systemet att aktivera, hålla den aktuella kursen eller styra åt vänster eller höger. Moderna autopiloter kan också följa kartlagda kurser automatiskt om de är integrerade med utrustning för sjökort och positionsfixering.

 

 

Tidiga autopiloter för fritidsbruk hade extra reglage på instrumentpanelen för att finjustera systemets respons, såsom roderhastigheten (hur snabbt styrningen reagerar). Du kan fortfarande hitta några av de här enheterna på båtar som byggts under 1960–1980-talet. Att bemästra de här inställningarna för att få en stadig kurs i alla havsförhållanden var en viktig del, och mycket tillfredsställande.

 

Teknik som utvecklas

Moderna autopilotsystem förlitar sig fortfarande på den första kalibreringen och konfigurationen för att fungera bra, men de har inbyggd intelligens som gör att de kan lära sig hur havsförhållanden, vind, fartygshastighet, last och motorinställning påverkar båten. Om det var en tävling i att ”köra i en rak linje” med en människa och en autopilot skulle autopiloten normalt vinna genom att inte ständigt behöva trycka på knappar för att justera inställningarna.

 

På tal om knappar – i Simrad®-systemens helt integrerade marinelektronik kan du nu styra autopiloten från flera särskilda styrenheter, multifunktionsdisplayer (MFD) och trådlösa styrenheter.

Vad innehåller paketet?

 

Om du har en liten motorbåt eller en slup där du styr båten med en rorkult har Simrad® en rad helt integrerade styrpiloter där allt är förpackat som en enda enhet.

 

De flesta motorbåtar använder dock ett komponentbaserat system, med många alternativ för att hantera ett mycket stort utbud av båtstorlekar och -typer. Så här ser en vanlig installation ut:

 

 • Autopilotdatorn – vanligtvis en svart låda som är installerad utom synhåll. Den är hjärtat i systemet.
 • En eller flera fristående autopilotkontroller eller flerfunktionsdisplayer som styr autopiloten – Simrad® erbjuder även trådlösa styrenheter. Som ett minimum bör du planera för att kunna styra autopiloten i alla körpositioner där du styr båten.
 • En elektronisk kurssensor för att generera information om riktning, girhastighet och annan dynamisk information som hjälper autopiloten att prestera. Den kan använda halvledarelektronik för att läsa av jordens magnetfält och båtrörelser, eller också ta emot GPS-satellitdata för bättre prestanda.
 • En drivenhet som kontrollerar båtens styrning. Det här är vanligtvis en hydraulpump eller styrkolv i olika versioner för att passa utombordsmotorer, INU-drev, IPS-enheter och roder.
 • En lägesgivare för att känna av vart rodret eller drivenheten pekar – detta är inte alltid nödvändigt för Simrad®-autopiloter.

 

Installation och kalibrering av autopiloten kan utföras av en kunnig båtägare. Om du är osäker ska du dock tala med din lokala Simrad®-återförsäljare för att få ut mesta möjliga av ditt köp och få ett säkert system som du kan lita på.

Vad skulle jag använda en autopilot till?

 

 • Säkerhet
 • Bekvämlighet
 • Effektivitet
 • Båtturer med begränsad besättning

 

Säkerhet


En autopilot ser till att rätt kurs hålls, vilket gör att du kan hålla utkik efter andra båtar och faror, övervaka instrumenten och korsreferera till din navigeringsinformation.

 

Att bibehålla en konstant kurs är till mycket bra hjälp vid bedömning av risken för en kollision med ett annat fartyg. Om din kurs är densamma och målet du är bekymrad över är kvar på en konstant bäring i förhållande till din båt (visuellt eller på radarn) är det dags att vidta tidiga åtgärder. Om du driver av åt endera sida från kursen är det svårare för dig att få en bild av vad som händer och svårare för den andra båten eller fartyget att veta vad du gör.

 

Vid dålig sikt hjälper autopiloten till att undvika den desorientering du annars skulle uppleva vid manuell styrning. Det enda andra sättet att undvika detta är att ständigt hålla ögonen på kompassen eller den rullande visningen på marinelektroniken. Om du vet att kursen hålls som du önskar av autopiloten underlättar det mycket och ger dig mer tid att hålla bra uppsikt visuellt och på radarn.

Bekvämlighet


Om du når öppet vatten och kan ställa in autopiloten på att hålla en kurs eller följa din navigeringsbana behöver du inte hålla stadigt i ratten och kan njuta mer av dagen. Du måste förstås ha bra uppsikt hela tiden, men att kunna lämna rodret är en bonus på alla båtar och för långsammare fritidsbåtar kan det göra en lång passage betydligt enklare.

 

För att ta det ett steg längre kommer du förmodligen att upptäcka att det är så bekvämt att styra med knappar, ett vred eller en joystick att du använder autopiloten en stor del av tiden.

 

Även för snabbare passager är det skönt för besättningen att kunna ta toapauser och matraster. I stället för att stanna båten helt och låta den gunga i vågorna kan du sänka hastigheten till bara några knop, sätta båten på en bekväm kurs i förhållande till havet och låta autopiloten ta hand om saker och ting. Det här uppehållet på resan kommer att uppskattas av alla ombord.

Effektivitet

 

Det är inte ovanligt att någon som handstyr avviker åt endera sidan av den önskade kursen. Orsakerna till detta är bland annat ouppmärksamhet, trötthet, en tendens att vissa måste överkorrigera eller till och med riktningsinstabilitet i båten.

 

Detta kan avsevärt öka avståndet som båten färdas genom vattnet. För många korrigeringar av rodret ger även mer drag. En autopilot som är korrekt kalibrerad styr en effektiv kurs som sparar bränsle.

 

Om det är båten som styr kan du vara mer uppmärksam på trimning och stabilisering, i förekommande fall, för att optimera dem för den perfekta farthållarkonfigurationen.

Båtturer med begränsad besättning

 

Om du åker båt ensam eller har begränsad besättning kommer en autopilot verkligen till sin rätt. Så snart du når ett säkert område kan du lämna motorerna på tomgång med båten på autopilot för att ta bort linor och fendrar, så att du kan hålla ett öga på omgivningen.

 

När du är ute till havs är autopiloten som en andra besättningsmedlem, vilket minskar din trötthet och ger dig tid att hålla båten säker och trygg.

 

Mer information

 

Mer information om de världsberömda autopiloterna från Simrad® finns på sidan om autopiloter