Gå till innehåll
Halo 24 Shots_34432_AS.jpg_41040 (2).png

Ska jag alltid  ha min radar  påslagen?

Ska jag alltid  ha min radar  påslagen? 

Ska jag alltid använda min radar i sändningsläge när jag är ute, även när det är soligt? Om du inte har en stark anledning till att inte göra det, som otillräcklig batterikapacitet, är svaret ja. Här är fem viktiga anledningar till det.

 

1. Följa sjövägsreglerna.

 

Om du ger dig ut till havs måste du följa 1972 års internationella sjövägsregler till förhindrande av kollisioner till sjöss. Regel 5 (utkik) säger ”På fartyg ska man ständigt hålla noggrann utkik med syn, hörsel och alla andra tillgängliga och under rådande omständigheter och förhållanden användbara medel så att man kan göra en fullständig bedömning av situationen och risken för kollision.” Regel 7(b) (risk för kollision) uppger ”Om det finns funktionsduglig radarutrustning installerad ombord ska den användas på rätt sätt. I det ingår dels avsökning på stort avstånd så att man tidigt blir varskodd om risk för kollision, dels radarplottning eller likvärdig systematisk observation av upptäckta föremål.” Sammanfattningsvis, om du har en fungerande radar monterad bör du använda den som en del av din bevaknings- och kollisionsförebyggande aktivitet. Om du är ringrostig vad gäller sjövägsreglerna är det värt att titta på de många specifika referenserna till radar.

2. Öva upp dina färdigheter.

 

Du får större förtroende för din användning av radar om du har lagt tid på att observera mål med hjälp av radar och blicken i god sikt. Om du bekantar dig på det här sättet förbättras ditt självförtroende om en plötslig dimbank uppstår eller om du navigerar i mörker. Du blir också mycket mer medveten om radarns funktioner.

3. Klargörande av synvillor.

 

Ögat är fortfarande ett viktigt verktyg för navigering, men ibland kan hjärnan lura dig att tro att ett fartyg rör sig bort från dig istället för mot dig, eller att något ligger längre bort än det gör i verkligheten. Radar är perfekt för att mäta din relativa position och hastighet mot alla runt dig. Den är också ovärderlig om den används på rätt sätt för att undvika kollisioner.

4. Varning för faror i döda vinklar

 

Tyvärr har inte alla roderlägen perfekt sikt i 360 grader. Fartyg som närmar sig kan komma upp oroväckande snabbt i döda vinklar, och fasta hinder som navigeringsbojar kan också vara svåra att upptäcka. Radar hjälper dig att hålla ett öga på alla faror i sektorer med begränsad sikt.

5. Dubbelkolla navigeringen.

 

Radar erbjuder fantastiska möjligheter att kontrollera andra navigationsdata på din båt. Marinelektroniksystem har aldrig varit bättre, men flera informationskällor är alltid säkrare än bara en. Det är klokt att jämföra det du ser på sjökortet med radarbilden och ett bra sätt att ytterligare finslipa dina färdigheter.

Korg 0 varor