Naar inhoud

Profiteer Maximaal Van Uw Radar

 

 

Simrad radars zijn heel eenvoudig te installeren: vier bouten, één kabel, inschakelen en u kunt aan de slag. Maar wilt u maximaal van uw radar profiteren, dan moet u rekening houden met een paar belangrijke zaken voordat u de radar installeert.

 

Craig McMillan is een Navico productexpert, woont in Auckland, Nieuw-Zeeland, en heeft veel ervaring met radars. Hij geeft een overzicht van de belangrijkste zaken.

"Het is van essentieel belang dat de radar goed is geïnstalleerd. We zien uiteenlopende problemen, van slechte voeding waardoor de radar uitvalt of niet werkt, tot problemen met onzichtbare doelen of verstrooiing van doelen als gevolg van obstakels. We zien ook problemen waarbij mensen de kabel te strak hebben getrokken, waardoor de plug loskomt, maar al deze problemen kunnen worden voorkomen of opgelost."

Dus hier volgen zijn tien belangrijkste tips om maximaal van uw systeem te profiteren.

 

 

 

1: Voeding

 

Zorg ervoor dat de radar een goede stroomvoorziening heeft en wordt gevoed vanaf een stroomonderbreker met het juiste nominale vermogen. Problemen met een slechte stroomvoorziening, waardoor de radar uitvalt of niet werkt, komen vaak voor, dus het is belangrijk om deze fundamentele kwestie goed te krijgen.

2: Montage

 

Zorg ervoor dat de radarantenne zodanig is gemonteerd dat echo's niet worden belemmerd door een onderdeel van het vaartuig, zoals een hardtop, mast, zoeklicht enz.

 

Bereken de straalhoek om ervoor te zorgen dat de straal over de boeg van het vaartuig heen gaat of over de voorste rand van de hardtop waarop de radar is gemonteerd.

 

In deze installatie zijn de prestaties mogelijk minder doordat de radarenergie wordt weerkaatst of geabsorbeerd door de hardtop.

Dit kan betekenen dat u een sokkel moet gebruiken om de antenne hoger, boven de hardtop uit, te monteren.

Modelspecifieke afmetingen van de vrije ruimte staan vermeld in de bijbehorende handleiding, maar hier volgt een voorbeeld.

 

Voor elke 200 mm die A hoger is, verhoogt u B met 80 mm.

 

 

3: Horizontaal 

Zorg ervoor dat de antenne zo is gemonteerd dat deze horizontaal staat wanneer de boot de normale vaarpositie heeft. Voor motorboten waarvan tijdens het varen de boeg omhoogkomt, kan het nodig zijn om een wig onder het achterste deel van de antenne te plaatsen om de antenne waterpas te stellen. (In dit geval kan het in rust lijken alsof de radar naar beneden wijst.)
Voor jachten zijn cardanische beugels verkrijgbaar die helpen als het jacht overhelt. In andere gevallen, als de radar aan een mast is gemonteerd, is het belangrijk te begrijpen dat doelen naast het jacht mogelijk worden gemist, maar dat de doelen voor en achter de boot in het algemeen goed worden gedetecteerd.

 

Zorg ervoor dat de scanner op de installatielocatie een duidelijk zicht rond het vaartuig heeft (indien mogelijk).

Op een motorboot met een steile planeerhoek installeert u de scanner schuin, waarbij de voorzijde naar beneden wijst. (Straalhoek is 11° aan weerszijden van horizontaal).

4: Kabels

Zorg ervoor dat de kabel door de boot wordt getrokken zonder dat er schade optreedt doordat er te veel spanning op de kabel staat. Vaak treedt schade op doordat de trekdraad op de verkeerde plaats is vastgemaakt, waardoor deze druk op de connector uitoefent.

Bevestig de trekdraad in plaats daarvan aan de buitenmantel van de kabel. Zo komt de spanning van het trekken op de sterkere buitenmantel te staan. Bevestig de trekdraad met kleine kabelbinders aan de buitenmantel, indien er voldoende ruimte is.

A: Trekdraad
B: Isolatietape
C: Kabelbinder

5: Afstellingen Van De Installatie

Het is van cruciaal belang om de installatie juist af te stellen. Een van de belangrijkste functies van de radar is om boeien en vaartuigen te signaleren en te laten zien waar die zich ten opzichte van uw boot bevinden. Het is dus van essentieel belang dat de peilingsuitlijning correct is afgesteld. Als de antenne niet recht naar voren wijst, naar de boeg van uw boot, zijn de hoeken van alles wat de radar weergeeft niet correct. De montagehoogte van de antenne is essentieel, omdat deze wordt gebruikt in de berekeningen voor onderdrukking van sea clutter. Een antenne die te hoog is gemonteerd, zal meer sea clutter dicht bij het schip ontvangen, waardoor kleinere doelen onzichtbaar kunnen worden.

De montagehoogte van de antenne wordt gebruikt bij de signaalverwerking om de juiste sea clutter curve in te stellen en om sea clutter dicht bij de boot te onderdrukken. Hierdoor is het makkelijker om de kleinere doelen te zien waarin u geïnteresseerd bent.

6: Sensoren Aan Boord

Zorg ervoor dat sensoren aan boord, zoals de GPS en het kompas, correct zijn geïnstalleerd, aangesloten en gekalibreerd. Deze apparaten leveren belangrijke informatie en als de gegevens niet correct zijn, worden andere waardevolle functies daardoor beïnvloed, zoals kaartoverlays en Velocity Track. Denk aan de uitdrukking, 'slechte informatie, slechte resultaten'.

 

7: De Bediening

Begrijp wat de belangrijkste bedieningselementen van de radar doen. Dit klinkt logisch, maar het is makkelijk om overweldigd te raken door het aantal functies en mogelijkheden. In werkelijkheid zijn er vier belangrijke bedieningselementen die u goed moet begrijpen, zodat u kunt vertrouwen op de informatie die u ontvangt.

Deze vier controls zijn:

A) Versterking. Net als het volume op een radio, kunt u deze hoger zetten om de doelen te zien, maar niet zo hoog dat de doelen opgaan in clutter. Automatisch geeft een zeer goede instelling.

B) Regenonderdrukking. Wordt alleen gebruikt bij regen of sneeuw om de clutter op het scherm te verminderen en doelen achter de clutter te zien. Gebruik deze instelling zo min mogelijk. Bij goede weersomstandigheden dient dit op nul te staan.

C) Sea clutter onderdrukking. Dit kunt u handmatig instellen of u kunt de vooraf ingestelde modi gebruiken: kalm, matig of ruw. Wees voorzichtig als u handmatig instelt, omdat kleine doelen dicht bij de boot onzichtbaar kunnen worden. Auto Sea Clutter is vaak de eenvoudigste en beste optie. Auto Sea Clutter past de sea clutter automatisch en dynamisch aan, en geeft meer onderdrukking bij het kijken in de golven en minder onderdrukking bij het kijken onder de golven.

Voor de wind worden signalen van afgebogen = minder clutter

Tegen de wind worden signalen teruggekaatst = meer clutter

stronger-targets-downwind-v2.png

Voor de wind doelen beter zichtbaar

D) Modus. Simrad radars hebben de modi Harbour, Offshore, Bird en Weather (afhankelijk van het model). Zorg ervoor dat de radar in de juiste modus staat voor de taak die u wilt uitvoeren. In de modus Harbour wordt de radar bijvoorbeeld ingesteld op 60 rpm (afhankelijk van het model), wanneer de afstand tot andere vaartuigen en objecten klein is. Met één omwenteling per seconde geeft de radar een veel snellere update, wat beter is om in real time snel bewegende doelen te tonen.

8: Velocity Track

Gebruik Velocity Track. Dit is een heel handig hulpmiddel dat doelen een andere kleur geeft afhankelijk van het potentiële risico dat ze vormen, dat wil zeggen of ze naderbij komen of zich verwijderen. Doelen die mogelijk een risico vormen, worden in een andere kleur weergegeven om uw aandacht te trekken. Bijvoorbeeld, als een veerboot een kade met veel clutter verlaat, kan het in het begin moeilijk zijn om het vaartuig te detecteren. Als het naar u toe komt en een risico vormt, verschijnt het als een geel doel op uw scherm.
Wanneer de boot u is gepasseerd en zich van u verwijdert, wordt het doel blauw.

Naderend doel

 

 

Stationaire doel of doel onder de drempelsnelheid.

 

 

Zich verwijderend doel.

9: Sectoren Onderdrukken

Gebruik sectoronderdrukking om de transmissie te stoppen in gebieden waar mogelijk slechte reflecties zijn of waar zich mensen kunnen bevinden. Als er bijvoorbeeld een mast achter de radarantenne staat, kan dit valse echo's veroorzaken omdat het signaal van de mast terugkaatst, waardoor de radar mogelijk doelen laat zien waar die niet zijn.

10: Geavanceerde Functies

 

A) Tweevoudig bereik. Dit is alsof u twee radars in één hebt, omdat u een bereik kunt instellen om doelen te zien die zich dicht bij uw boot bevinden, terwijl u een groter bereik weergeeft voor vaartuigen die verder weg zijn. Onze Halo radars gebruiken een gepatenteerde techniek voor het verwerken van signalen met een klein bereik naast de signalen met een groot bereik. Bij apparatuur van andere fabrikanten wordt dit vaak bereikt door te wisselen tussen de verschillende transmissies, waardoor de updatesnelheid met 50% wordt verlaagd. In ons systeem wordt het beeld met tweevoudig bereik net zo snel bijgewerkt als met enkel bereik. Tweevoudig bereik en het feit dat het beeld daardoor niet slechter wordt, verbetert in sterke mate het overzicht van de omgeving.

B. Radaroverlay Door het radarbeeld over de kaart te leggen, wordt het veel gemakkelijker om belangrijke elementen te identificeren, met name vaarroutemarkeringen. Doelen die niet op de kaart worden weergegeven, zijn hoogstwaarschijnlijk boten of obstakels die moeten worden vermeden. Velocity Track werkt ook op kaartradaroverlay om aan te geven waar zich mogelijke risico's bevinden.

C) MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid). Een geavanceerd hulpmiddel van onschatbare waarde als het gaat om het voorkomen van botsingen. Tik gewoon op een doel en selecteer Acquire. Dit biedt nuttige informatie om botsingen te vermijden, zoals de koers en snelheid van het andere vaartuig, het dichtstbijzijnde naderingsmoment (CPA) en de tijd tot het dichtstbijzijnde naderingsmoment (TCPA). Als u het één keer heeft gebruikt, wilt u nooit meer zonder.

Craig McMillan

PRODUCTEXPERT

Craig begon zijn carrière bij de Nieuw-Zeelandse luchtmacht, waarna hij 20 jaar lang distributeur van Simrad en B&G producten was. De laatste zes jaar werkt hij als productexpert bij Navico.