Gå till innehåll

Ekolod och givare

Utforska utbudet

NY Active Imaging

Med Active Imaging™ ekolod kan du se strukturer och skydd med en ny nivå av detaljrikedom på längre avstånd än med någon annan teknik för strukturåtergivning. Active Imagings skärpa, målavskiljning och detaljrikedom hjälper dig att hitta mer fisk genom att enkelt identifiera fiskrika områden som stenhögar, sjunktimmer, tångbäddar, djupfåror och branter – även på stora avstånd. Få ut så mycket som möjligt av CHIRP-ekolod och DownScan på samma skärm med FishReveal™ smart målvisning som lätt skiljer fisk från strukturer och skydd genom detaljerade DownScan-bilder. Active Imaging™ finns i 3-i-1 (CHIRP, SideScan och DownScan) och 2-i-1 (SideScan och DownScan) givare.

CHIRP-ekolod

CHIRP-ekolod är ett kraftfullt verktyg för bottenavläsning och för att hitta fisk. Genom att kontinuerligt växla mellan en rad olika frekvenser, överskrider CHIRP många vanliga begränsningar hos bredbandsekolod med en enda frekvens. Samtidigt som CHIRP skapar samma ekolodsvy från sidan, avger det väsentligt mindre ljud och ger större urskiljning av mål – till exempel förmågan att urskilja enskilda betesfiskar i ett stim, eller att se flera troféfiskar tätt intill varandra som kan visas som ett mål på ett bredbandsekolod.

CHIRP-givare finns, liksom bredbandsekolod, tillgängliga i en rad olika frekvenser för att passa olika djup och program. Simrads SonarHub™-moduler och NSS evo2-displayer kan även leverera CHIRP-funktioner genom att använda konventionella givare med en frekvens, och möjliggör enkel och kostnadseffektiv eftermontering av CHIRP-teknik i fartyg som för tillfället är kabelanslutna för bredbandsekolod.

 • Låg CHIRP
  Läs av bottnen exakt i djupt vatten (kompatibel med givare på 50 kHz med en frekvens)
 • Medium CHIRP
  Större upplösning än låg CHIRP, med minimal förlust av djuppenetration (kompatibel med givare på 83 kHz med en frekvens)
 • Hög CHIRP
  Hög upplösning, för den bästa bildkvaliteten i grunt vatten (kompatibel med givare på 200 kHz med en frekvens)

Tvåkanaliga CHIRP-givare, endast kompatibla med Simrads BSM-3-bredbandsekolodsmodul, kan växla mellan två frekvensområden samtidigt. Detta ger till exempel möjligheten att skanna övre vattenpelare i hög upplösning med hög CHIRP, och samtidigt använda låg CHIRP för överlägsen bottenavläsning.

Simrads bredbandsekolod (50/83/200 kHz)

Denna oumbärliga ekolodsteknik är utmärkt för spårning av djup, för att hitta stim med betesfisk och visa rovfiskar i vattenpelaren direkt under båten. Bredbandsekolod ger en traditionell ekoklodsvy från sidan med "fiskbågar" utformade som fiskpassage genom den nedåtvända ekolodsstrålen.

Bredbandsekolod använder sig av "pingar" och ekon på en enda frekvens, som bestäms av ditt val av givare. De flesta givare är konstruerade att fungera på en av frekvenserna nedan, medan givare med "dubbel frekvens" gör att du kan välja någon av de två frekvenser som stöds för att bäst passa din aktuella situation.

Tillgängliga frekvenser inbegriper:

 • 50 kHz (låg frekvens)
  Hög effekt, idealiskt för bottenavläsning i djupt vatten
 • 83 kHz (medelhög frekvens)
  Brett täckningsområde, användbart när du söker efter strukturer eller spårar bete i grundare vatten
 • 200 kHz (hög frekvens)
  Hög upplösning, för den bästa bildkvaliteten och enkel fiskspårning i grunt vatten

Fördelen med Simrads bredband
Ju mer effekt ett ekolod med en frekvens kan lägga bakom sin ping, desto starkare är ekon som tas emot från bottnen och andra mål under vatten. Det borde innebära större djuppenetration och bättre måldetektering. Men mer effekt innebär även mer störningar i bilden – och gör det svårare att identifiera mål på skärmen. Simrads bredbandsekolod använder mindre effekt, men varierar sitt pingande på ett sätt som faktiskt lägger mer energi i vattnet totalt. Detta innebär bättre bildkvalitet, med mindre bildstörningar än konventionella ekolod med en frekvens.

ForwardScan®-ekolod

Detta framåtriktade ekolod ger en tydlig tvådimensionell bild av bottnen framför fartyget, och gör att du kan navigera på grunda eller dåligt kartlagda vatten med en högre grad av säkerhet.

ForwardScan ger:

 • En maximal framåtvy som är 8 gånger längre än det aktuella djupet
  Vid t.ex. ett djup på 3 m (10 fot) kan du se upp till 24 m (80 fot) framåt
 • En nominell framåtvy som är 4-5 gånger längre än det aktuella djupet
  Vid t.ex. ett djup på 3 m (10 fot) kan du se 12-15 m (40-50 fot) framåt

ForwardScan-överföring kan visas som en tillförlitlig återgivning av bottnen framför fartyget i ekolodsvy, eller integrerat med kurslinjen på displayens navigeringssida som färgkodade segment som representerar djupt, medeldjupt och grunt vatten. Detta ger en konstant medvetenhet om djupet framför fartyget, och gör det enkelt att jämföra uppmätta och kartlagda djup.

Den särskilda ForwardScan-givaren fungerar vid 180 kHz för att minska störning med traditionella 200kHz-ekolod. Den kan anslutas till StructureScan-porten på Simrads NSS evo2-displayer och på SonarHub™-ekolodsmoduler. För att kunna använda både StructureScan och ForwardScan samtidigt krävs två ekolodsmoduler, på NSS evo2-system med inbyggt ekolod innebär detta bara en extern ekolodsmodul samt den inbyggda StructureScan-porten.

StructureScan® HD-bilder

StructureScan HD kombinerar DownScan med högfrekvens och SideScan-ekolodsbildtekniker för att skapa en verklighetstrogen vy under vattnet, utmärkt för att hitta undervattensstruktur och förändringar i bottenstrukturen. Genom att ge en panoramavy utmed sidorna av båten, minskar StructureScan avsevärt tiden det tar att hitta fiskstim, lovande ankringsplatser och andra intressanta undervattensfunktioner.

Förutom StructureScans uppifrån och ned-perspektiv kombinerar DownScan-överlägg nedåtriktade bilder med överföring från CHIRP-ekolodet, avbildar struktur med imponerande detaljer och urskiljer tillförlitligt enskilda fiskmål. Med StructureMap görs SideScan-bilder till överlägg på displayens sjökortssida och ger en detaljerad vy över undervattensstruktur i förhållande till din position.

Den särskilda StructureScan HD-givaren ger valbar användning på 455 kHz för maximalt bildområde och 800 kHz för maximal bildupplösning. En dedikerad StructureScan-port finns på SonarHub™-ekolodsmoduler och på NSS evo2-displayer med inbyggt ekolod.

StructureScan® 3D-bilder

StructureScan 3D-bilder är det senaste inom Simrads ekolodsteknik och skannar undervattensterräng och fiskstim för att skapa en tredimensionell vy med hög upplösning under vattnet. Förutom att 3D-bilder gör det snabbare än någonsin att hitta strukturer och förändringar i bottenstrukturen, gör de även det möjligt att undersöka dessa funktioner i detalj utan att bege sig under vattnet.

Vyn som ges av StructureScan 3D är som en virtuell undervattenskamera och visar var funktionerna ligger i förhållande till fartyget. Du kan även välja att panorera, luta och rotera den virtuella kameran manuellt i ScanTrack™ styrningsläge för att utforska dina omgivningar från vilken vinkel du än väljer.

Montering av givare

Givare fungerar både som en kraftfull högtalare och känslig mikrofon och överför ekolodssignaler i vattnet och tar emot ekon som returneras från bottnen och andra mål under vatten.

De flesta givare måste exponeras direkt för vattnet för att fungera, vanliga installationer inbegriper montering genom ett hål som borras i skrovet, aktermontering under vattenlinjen eller extern montering i en särskilt utformad köl- eller skrovficka. Alternativt gör ett stadigt glasfiberskrov det möjligt att använda tankmonterade givare i skrovet eller genomskrovsgivare som monteras på skrovets insida och avger en ekolodssignal genom vattnet.

Typen av skrov på båten avgör vilken typ av montering som kan användas för givaren. Om du väljer rätt metod innebär det att du kan hitta en idealisk balans mellan givarens prestanda, fartygets prestanda, installationskostnad och komplexitet.

airmar_thru_hull_tilted.jpg

Vinklat element genom skrovet

Dessa givare monteras genom ett hål som borras i glasfiber-, metall- eller träskrov, med utsidan av fästet jämnt mot skrovets ytteryta. Givarens aktiva element är permanent vinklade i fästet så att de matchar skrovets bottenvinkel, och säkerställer att ekolodsstrålen riktas rakt ned. Designen med infälld montering på dessa givare möjliggör ett jämnt vattenflöde över skrovet, vilket innebär mindre motstånd och minimal effekt på båtens prestanda. Men givare med vinklade element kan vara känsliga för prestandaförlust på grund av externa faktorer.

airmar_thru_hull.jpg

Genomskrovsgivare med fairing

Dessa vanliga givare monteras på ett förstäv som förs genom ett hål som borras i glasfiber-, metall- eller träskrov. Givaren sticker ut över skrovets yta, fastsatt i ett fairingblock som sågats till för att justera för skrovets bottenvinkel och tillåta så jämnt vattenflöde som möjligt. Givare som monteras genom skrovet med fairingblock tenderar att ge den mest tillförlitliga och exakta prestandan från ekolodet. Men motstånd orsakat av den utskjutande givaren kan påverka båtens hastighet och bränsleeffektivitet negativt. Givare av rostfritt stål rekommenderas för metallskrov och givare i brons för träskrov, någon av dessa typer kan installeras i ett glasfiberskrov.

in-hull.jpg

Tankgivare som monteras i skrovet

Endast lämpliga för glasfiberskrov, genomskrovsgivare eller givare som monteras i skrovet, kräver inte att ett hål borras för installation. Givaren monteras i en tank fylld med vätska inuti fartyget, fäst vid skrovets insida, och överför ekolodssignaler genom skrovet utan direkt exponering. Utmärkt för trailerbåtar, det finns ingen extern utrustning som kan skadas när båten dras på släpvagn, vid start och upptagning. Montering i skrovet innebär att det inte blir ytterligare motstånd och därför ingen påverkan på båtens hastighet eller bränsleeffektivitet. Du kan förvänta dig tillförlitlig prestanda från ekolodet vid hög hastighet, eftersom vattnet inte konstant flödar över givarens yta. Men sändning och mottagande genom skrovet begränsar det maximala ekolodsdjupet och funktionerna för att hitta fisk jämfört med givare som monteras genom skrovet, aktermonterade givare eller andra installationer i vattnet.

airmar_chest_mount.jpg

Lådmonterad

Lådmonterade givare installeras i en liten låda som sitter utanpå fartyget, med givarens aktiva yta och sidor exponerade för vattnet. Ett litet hål måste borras i skrovet för att givarkabeln ska kunna dras via ett skaft eller fyllningsrör. Denna helt externa monteringsmetod är den som oftast används ombord på kommersiella offshorefartyg, och har störst påverkan på fartygets prestanda och är inte lämplig för snabba muskelbåtar.

transom.jpg

Aktermonterad

Aktermonterade givare fästs på aktern på fartyget, där ett jämnt vattenflöde flödar från akterspegeln. Denna monteringsmetod innebär enklast installation och underhåll, utan att några hål måste borras under vattenlinjen. Givaren är installerad på ett fäste och kan enkelt justeras för att kompensera för aktervinkeln, många fästen gör också att givaren kan fällas upp och vridas ur vägen, vilket skyddar den när båten dras på släpvagn. Dessa givare är konstruerade för mindre båtar med inombords- eller utombordsmotor och är mycket lämpliga för planande skrov. Aktermonterade givare som installeras på rätt plats kan ge hög tillförlitlighet med minimal påverkan på fartygets prestanda.

airmar_pocket_mount_r.jpg

Fick-/kölmonterad

Dessa givare installeras i en liten anpassad ficka i fartygets skrov eller köl, jäms med ytan. Även fast eftermontering är möjlig, monteras dessa givare oftast i fartyg där en lämplig ficka levereras förskuren av båttillverkaren. Fick- eller kölmonterade givare ger tillförlitlig och exakt prestanda från ekolodet, med viss påverkan på båtens hastighet och bränsleeffektivitet. Som ett vanligt alternativ ger genomskrovsgivare med ett fairingblock jämförbar prestanda från ekolodet och påverkan på fartyget.

Det här är bara början…

Vårt verktyg, System Builder, är framtagen för att hjälpa dig upptäcka hela sortimentet av tillbehör för en fullständig Simrad®-upplevelse.

Korg 0 varor