Gå til innhold

Begrenset Garanti

Navico garanterer at produktene deres ved riktig installasjon og bruk skal være uten defekter i materiale eller utførelse i perioden som er angitt for det aktuelle produktet og/eller den eksterne enheten, som beskrevet i skjemaet for garantiperiode, fra den opprinnelige kjøpsdatoen (garantiperioden).

I denne garantien skal «opprinnelig kjøpsdato» vise til den datoen da produktet ble kjøpt av den første kunden, eller, hvis produktet ble levert ferdig montert på et nytt fartøy av en sertifisert/godkjent Navico-båtbygger, datoen da den første eieren overtok fartøyet.

Navico vil etter eget skjønn reparere eller erstatte alle beviselig defekte produkter eller komponenter som returneres til Navico eller Navicos godkjente representant i løpet av garantiperioden og i henhold til vilkårene, betingelsene og begrensningene som er fastsatt i Navicos garantiretningslinjer, med nye eller ombygde deler eller produkter, eller et tilsvarende produkt. Reparasjon eller erstatning er i henhold til garantien kundens eneste rettsmiddel.

 

FÅ GARANTISTØTTE

Kundene kan få garantistøtte ved å kontakte en av følgende

 Den lokale Navico-sertifiserte/-godkjente forhandleren eller -distributøren (se liste over sertifiserte/godkjente forhandlere og distributører under Forhandlere på dette nettstedet) 

Navico Amerika – 1 800 628 4487
Navico Australia – 1 300 628 426
Navico Europa, Midtøsten og Afrika – se listen over sertifiserte forhandlere og distributører inndelt etter land under Forhandlere

 

GARANTISKJEMA

Finn garantiperioden for produktet her.


Finn garantiperioden for Simrad Professional-produktet her.

 

PRODUKTREGISTRERING 

Kunder oppfordres til å registrere produktkjøp på Internett. Registrer produktet ved å klikke på følgende kobling Registrer produkt 

 

PRODUKTHÅNDBØKER

Produkthåndbøker er tilgjengelige for nedlasting. Last ned produkthåndbøker ved å klikke på følgende kobling Last ned håndbøker.

 

STØTTE OM BORD

Navico tilbyr støtte om bord for kvalifiserte produkter i henhold til vilkårene og begrensningene som beskrevet i Navicos garantiretningslinjer.

 

NETTAUKSJONER

Godkjente forhandlere selger ikke nye produkter direkte på nettauksjoner. Kjøp via nettauksjoner skjer på kjøperens eget ansvar. Nettauksjonsbekreftelser eller -kvitteringer godtas ikke for verifisering av garantier, og manglende komponenter fra en pakke som er kjøpt via en nettauksjon, erstattes ikke.