Gå til innhold

Begrenset Garanti

Navico garanterer at produktene deres ved riktig installasjon og bruk skal være uten defekter i materiale eller utførelse i perioden som er angitt for det aktuelle produktet og/eller den eksterne enheten, som beskrevet i skjemaet for garantiperiode, fra den opprinnelige kjøpsdatoen (garantiperioden).

I denne garantien skal «opprinnelig kjøpsdato» vise til den datoen da produktet ble kjøpt av den første kunden, eller, hvis produktet ble levert ferdig montert på et nytt fartøy av en sertifisert/godkjent Navico-båtbygger, datoen da den første eieren overtok fartøyet.

Navico vil etter eget skjønn reparere eller erstatte alle beviselig defekte produkter eller komponenter som returneres til Navico eller Navicos godkjente representant i løpet av garantiperioden og i henhold til vilkårene, betingelsene og begrensningene som er fastsatt i Navicos retningslinjer for fritidsgarantier (på engelsk), med nye eller ombygde deler eller produkter, eller et tilsvarende produkt. Reparasjon eller erstatning er i henhold til garantien kundens eneste rettsmiddel.