Gå till innehåll

 

Dubbelt Mätområde

 

Är detta den mest användbara men minst kända funktionen?

 

När förhållandena försämras, eller om du ska korsa en trafikerad farled när det blivit mörkt, är det en stor fördel och en lättnad att få radarinformation som vägleder dig genom problemen som väntar.

Oavsett om det gäller att förutse om du befinner dig på en kollisionskurs med ett fartyg eller identifiera och spåra ett skyfall som tyder på ett hotande regnoväder minskar stressen när du kan lokalisera och undvika alla slags risker. Men det viktigaste är att kunna se målet i detalj och samtidigt kunna bedöma den övergripande situationen i större skala.

 

”Om jag väjer undan så här mycket nu, var hamnar jag då i det långa loppet?”

 

Eller med andra ord använda en skärm för navigering medan den andra är inställd för styrning på nära håll.

För att uppnå en så bred och detaljerad visning samtidigt brukar det krävas två separata radarenheter, men med Simrads funktion med dubbla mätområden kan du få det med bara en. Och även om andra tillverkare säger sig ha liknande funktioner finns det en stor skillnad – våra radarenheter använder ett unikt, patenterat system som inte bara ger två distinkta vyer från en enhet, den gör det utan att kompromissa med signalen och bilden som den ger.

 

En värdefull funktion som ofta förbises.

”En av de vanligaste frågorna vi får från Simrad-ägare är att även om de älskar sin radar skulle de vara ännu gladare om de kunde se mer än ett mätområde åt gången”, förklarar Simrads produktchef Laurie Bates. ”Den goda nyheten är att de kan det, de visste bara inte om det.

 

”Det är kanske en av våra minst kända men mest användbara funktioner. Dubbla mätområden är en standardfunktion på våra enheter Halo 20+ och Halo 24. Vi beskriver den som två virtuella radarenheter inuti kupolen som gör att du kan se och övervaka mål från 50 m till 48 nautiska mil bort på Halo 24 och upp till 36 nm på 20+.”

”Den patenterade tekniken som gör det möjligt för våra enheter att göra det är ganska speciell. För att förstå varför kan man tänka sig en givare med två frekvenser under båten som verkar på t.ex. 50 kHz och 200 kHz. Med en sådan har du en delad skärm där en frekvens visas på ena sidan av skärmen och den andra frekvensen på den andra skärmen.

 

”Signalen som skickas växlar från den ena frekvensen till den andra och lyssnar efter svaren växelvis. Signalen på 50 kHz, som är frekvensen för djupt vatten, aktiveras men givaren skickar inte 200 kHz-signalen förrän den har fått svar från 50 kHz-signalen. Så under den här tiden har det grunda vattnet ignorerats.”

”Processen kallas interfoliering och det är så våra konkurrenters radarenheter med dubbla mätområden fungerar. När de skickar en signal slutar de att sända och lyssna efter den andra. Medan den sänder och tar emot och behandlar en puls som är optimerad för kort räckvidd ignoreras den långa räckvidden och vice versa.”

 

”Vår radar med dubbla mätområden sänder inte två separata pulser för kort och lång räckvidd. Istället sänder vi båda samtidigt, men i en skur med flera sekvenser. För undervattensekolod kallas det CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse). Detta är längre pulser som inkluderar ett intervall av frekvenser som börjar med en låg frekvens och sedan går vidare till en högre frekvens inom pulsens varaktighet.”

Navico Halo-Pulskomprimering – FM ”CHIRP-Serie”

Att sända en blandning av korta till långa CHIRP ger både en utmärkt minsta räckvidd (ca 6 m/20 fot) och högpresterande måldetektering (liknande en 6 kW-radar) i alla mätområden.

Halo sänder en kort puls på 40 ns och upp till 5 CHIRP med variabel längd på upp till 96 µs i en ”serie” för att täcka hela radarområdet från 300 fot till 72 nm. 500–2 800 serier per sekund sänds.

Förbättringar av måldetektering – överföringsscheman

Halo använder 5 olika CHIRP för att lägga maximal energi på målet vid ett visst intervall. Varje CHIRP täcker ett underområde av hela radarområdet. Till exempel:

Varje puls/CHIRP täcker upp till det blinda området för nästa längre CHIRP och så vidare.

”Vårt system med dubbla mätområden fungerar på liknande sätt eftersom det skickar ut ett frekvensintervall i en enda CHIRP, men fokuserar sedan på det intervall som du har valt för varje enskilt fönster på skärmen. Det gör att våra radarenheter inte har problemet med interfoliering där den korta räckvidden ignoreras medan enheten bearbetar lång räckvidd.

 

”Det innebär att prestanda inte försämras på kort avstånd när man fokuserar på långt avstånd, vilket bibehåller en hög upplösning i båda mätområdena.”

 

Navicos produktexpert Craig McMillan betonar detta och framhäver de viktigaste fördelarna med Simrad-systemet.

 

”Det viktigaste är att våra enheter med dubbla mätområden inte gör avbildningen långsammare”, säger han. ”Det gör att vi har snabbare uppdateringar, vilket ger bättre situationsmedvetenhet. Där skiljer vi oss stort från våra konkurrenter som sänker uppdateringsfrekvensen till hälften när deras system ritar upp ett mätområde innan det andra ritas upp. Simrads system med dubbla mätområden ritar upp båda samtidigt, så det finns inga kompromisser.”

 

När det gäller att använda den här funktionen är det bara att dra och släppa det du vill från menysidan till visningsskärmen och sedan välja de områden som du är intresserad av. Så enkelt är det. Och som Laurie Bates förklarar är användarvänligheten och filosofin bakom kulisserna ett annat område som skiljer Simrad från konkurrenterna.

”När vi utformar våra enheter och skapar funktioner som dubbla mätområden är vår filosofi att vi inte vill låsa radarns andra reglage”, fortsätter Laurie. ”Vi vill istället se till att användarna fortfarande har åtkomst till att ställa in radarn eller ändra andra parametrar, även om de har valt en viss funktion eller ett visst läge.

 

”Med vår Velocity Track-funktion kan användarna till exempel välja att markera alla rörliga mål eller bara de som närmar sig. Alternativt kan de stänga av funktionen. Ett annat exempel är möjligheten att ställa in den hastighetströskel vid vilken rörliga mål börjar färgas.

 

”Även om det här kan låta uppenbart är det inte vanligt i radarvärlden.”

 

Så från den mest användbara funktionen som oftast förbises, till detaljerna bakom kulisserna som bara formgivare och tekniker kan se, gäller att om du förstår vad som finns under ytan på en Simrad-radar kan du bättre förstå hur du får ut det mesta av ditt system.

laurie.png

Laurie Bates

BE MSc CENG MIET

Lauries engagemang i elektronik har funnits där genom hela karriären. Efter att ha studerat elektronik och elektroteknik på Auckland University tillbringade han 20 år i nyzeeländska flottan och tog en examen i Explosive and Ordnance Engineering vid Cranfield University (Storbritannien). Med en mängd specialistkunskaper inom radar och efter att ha arbetat inom försvarsindustrin började han hos Navico där han nu är produktchef på Simrad.

craig.png

Craig McMillan

PRODUKTEXPERT

Efter en karriär inom flygelektronik i Nya Zeelands flygvapen var Craig distributör av Simrad- och B&G-produkter i 20 år innan han började på Navico som produktexpert, en roll som han har haft under de senaste sex åren.