Gå till innehåll
final-sonar-collective-header.png

Ekolodskollektivet

Av Kim Hollamby

Ekolodskollektivet

Av Kim Hollamby

En social revolution bland tusentals båtägare runt om i världen förbättrar detaljerna som vi kan få tillgång till vad gäller havs-, sjö- och flodbottnars form och karaktär. Detta är en särskilt uppskattad utveckling i mindre vanliga vatten och okända sjöar och floder, men varför är det över huvud taget nödvändigt?

 

Idag har vi GPS-hjälp när vi kör bil och vi förväntar oss att alla vägar ska återges tillräckligt detaljerat så att vi aldrig kör vilse. Ibland behöver vi en mjukvaruuppdatering för att omfatta de senaste ändringarna i vägbyggen och trafikflöde. Såvida du inte är ute och kör på ett avlägset landsstråk utan bebyggelse är det extremt osannolikt att du måste lösa saker och ting själv.

Med tanke på hur vår dagliga användning av fordon ser ut, skulle man kunna anta att den information som visas på ett sjökort stämmer med verkligheten in i minsta detalj, men det finns goda skäl till att det inte alltid är fallet. Stenar kanske inte flyttar på sig, men flod-, sjö- och havsbottnars egenskaper kan ändras, ibland efter bara en storm eller översvämning. Vi måste även ha i åtanke att området som vi seglar i kanske inte kartlades korrekt från första början.

 

Vi går tillbaka till papperskort för att förstå varför vi bör ifrågasätta områdets kartläggning.

Källdata för navigationssjökort

 

Om du tittar på den tryckta källdatapanelen på ett traditionellt sjökort kan du komma att bli förvånad över datumen du hittar där. I områden med hög fartygs- och båttrafik är det mycket troligt att de professionella hydrografiska mätningarna som sjökorten baseras på har utförts relativt nyligen. Om du däremot navigerar i grundare eller mindre seglade vatten är det inte ovanligt att se att mätningen är gammal, kanske till och med från 100 år sedan eller ännu äldre. För att sätta det i sammanhang utförde vi fortfarande hydrografiska mätningar med lod fram till åtminstone mitten av 1900-talet.

 

Även om det ofta är en mycket exakt metod finns det ett begränsat antal gånger du kan loda botten med ett lod. Mellanliggande djupkurvor på sjökort interpolerades ofta mellan lodningarna. Än idag är det nödvändigt att interpolera mellan bottenmätningarna eftersom vi fortfarande inte kan täcka varenda centimeter av botten, även om vi har moderna ekolodsgivare som pingar med 20 datapunkter per sekund. Även om våra kartor idag är mycket mer exakta tack vare tekniken, kommer inte eventuella egenskaper som inte fysiskt lodas av ett mätningsfartyg att synas på någon karta. Det blir intressant igen om ger dig in i en avlägsen vik eller mot inlandet upp för en bäck eller flod som inte har mer navigationsfunktion än att åka båt för nöjes skull. Det kan hända att dessa områden aldrig har mätts korrekt.

 

 

Utmaningarna med dåligt mätta vatten

 

Det är en rolig utmaning att navigera i vatten som inte har lodats eller som lodades för många år sedan, så länge du förstår att du är mycket mer beroende av dina egna färdigheter.

 

Ett generellt tips är att ju mer avlägset området är, desto mindre bör du förlita dig helt på sjökortet och hålla ett öga på andra indikatorer, till exempel ekolodet, en ekolodsskärm om du har en, förändringar i vattenyta och färg – och till och med det uppenbara om varför andra båtar har samlats i vissa områden!

 

Innan vi blir alltför upprörda över det faktum att sjökort inte är lika tillförlitliga som bilkartor när vi befinner oss på den vattenburna motsvarigheten till en mindre väg,

kom ihåg att två tredjedelar av jordens yta består av vatten. Mindre än 0,2 procent av landmassan är någon form av väg, parkering, tågspår, upplagsplats, fast underlag eller landningsbana på en flygplats. Förutom tunnlar syns allt dessutom från luften, vilket gör kartritares jobb mycket enklare.

 

Hydrografiska organisationer runt om i världen använder teknik som aldrig förr för att uppdatera sjökort och se till att vi kan navigera säkert. Med tanke på hur omfattande uppgiften är kan du förstå att det finns tillfällen när fritidsbåtsägare måste tänka längre än att bara förlita sig på formell sjökartografi. Som tur är har vi tillgång till teknik som ger oss tydliga fördelar jämfört med de tidigare seglarnas svängande lod.

Digital revolution inom lodning

 

Dagens fritidsbåtsägare har aldrig haft mer information om världen under kölen. Under det senaste årtiondet har det skett en spännande utveckling inom det här området av marinelektronik. Den har delvis drivits av människor som vill hitta fisk, men som har medfört enastående fördelar för alla skeppare. Simrad® är världsledande inom att ta de här rika lagren av omedelbar undervattensinformation direkt till båtens integrerade elektroniska displayer.

 

Nu är grafiska bilder av det som finns under vattnet tillgängliga på utrustning för det minsta fartyget upp till superyachter, vilket inte bara ger ekolodningar under båten, utan även 2D- och 3D-visualiseringar i flerfärg av djupkurvor och bottenhårdhet runt omkring dig.

 

I framtida artiklar ska vi utforska några av funktionerna och de praktiska tillämpningarna för Simrad®-ekolodssystem, bland annat sortimentets framåtriktade ekolod. Men tänk om du kunde gå ännu längre och spela in dina upptäckter för senare referens? Eller ännu bättre, dela dessa data med andra för att dra nytta av deras upptäckter och få tillgång till kartor som sammanställts från deras ekolodningar också?

En revolution inom social kartläggning

 

Det är grunden för Genesis® från kartografispecialisten C-MAP®, ett systerföretag till Simrad® inom Navico®-koncernen. Kärnan i konceptet är systemets förmåga att automatiskt skapa en nedladdningsbar kartfil i molnet från ekolodsloggar som du spelar in på ditt kompatibla Simrad®-system och sedan laddar upp. Dessa kartfiler är inte tänka att ersätta dina sjökort – de är en förbättring för att ge mer detaljerad information om de områden du navigerar i. När du har spelat in en särskild undervattensegenskap behöver du inte komma ihåg den. Denna prenumerationsnivå av Genesis är kostnadsfri.

 

Om du registrerar dig för Edge, betalprenumerationen av Genesis, finns det ett antal förbättrade sätt att arbeta med dina egna kartor, bland annat slå samman flera ekolodsspår för att skapa en master, visa bottenhårdheten i färgkodade zoner, spela upp dina ekolodsinspelningar och välja att hålla dina data – och kanske din senaste, bästa fiskeplats – för dig själv.

Du kan även lägga till ett ”vegetationslager” för att identifiera områden på botten där vattenvegetation (eller ”gräs”) växer. Denna funktion är anpassad till fiskegemenskapen för att hjälpa dem att hitta och fånga fisk. Andra båtägare kan använda detta till att markera områden med sjögräs, korall och andra känsliga miljöer där det är bäst att undvika att släppa ned ett ankare.

 

Genesis erbjuder även en global samling kostnadsfria sociala kartor som skapats av andra användare. Besök [genesismaps.com/Dashboard/SocialMap](https://genesismaps.com/SocialMap) för en fascinerande inblick i hur bitarna i världens största pussel sätts ihop. Du kan se att i vissa fall är hela områden täckta. I andra exempel har de uppladdade loggfilerna kommit från en passage som utförts från A till B. Med tiden kommer fler luckor att fyllas.

Simrad®-integration med Genesis

 

Genom integration med ett kompatibelt ekolod kan Simrad®-plottrarna, -ekoloden och -multifunktionssystemen för navigering i NSO™-, NSS™- och GO™-serierna dra nytta av C-MAP Genesis.

 

Läs mer om C-MAP Genesis och titta på videor av systemet i praktiken genom att besöka