Gå till innehåll

Få Ut Det Bästa Av Din Radar

 

 

Simrads radarenheter är mycket enkla att installera – fyra skruvar, en kabel, slå på strömmen och du är redo. Men för att du ska få ut mesta möjliga av din radar finns det några viktiga saker att tänka på – till att börja med installationen.

 

Craig McMillan är produktexpert på Navico, baserad i Auckland i Nya Zeeland och har en livstids erfarenhet inom radar. Han beskriver de främsta problemen.

”Det är viktigt att du har en bra installation. Vi ser en rad olika problem, från dåliga nätaggregat som gör att radarn tappar kontakten eller inte fungerar, till problem med skymda mål eller spridda mål på grund av hinder. Vi ser också problem där man har dragit kabeln för hårt så att kontakten åkt ur, men alla de här problemen kan undvikas eller lösas.”

Här får du hans tio bästa tips för att få ut mesta möjliga av ditt system.

 

 

 

1: Strömförsörjning

 

Se till att radarn har tillräcklig strömförsörjning och att den har en separat strömbrytare. Problem med dåliga nätaggregat som gör att radarn tappar kontakten eller inte fungerar är ganska vanliga, så det är viktigt att åtgärda det här grundläggande problemet.

2: Montering

 

Se till att radarantennen är monterad så att ekon inte skyms av fartygsstrukturen, t.ex. en hardtop eller mastens sökljus.

 

Beräkna strålvinkeln för att säkerställa att strålen passerar över båtens bog eller framkanten på hardtopen där den är monterad.

 

Den här installationen kan lida av försämrad prestanda eftersom radarenergin antingen reflekteras eller absorberas av hardtopen.

En lösning kan vara att använda en piedestal för att få upp antennen från hardtopen.

Specifika frigångsmått anges i handboken för varje modell, men här är ett exempel.

 

Varje ökning på 200 mm (7,87 tum) av dimensionen (A) ökar höjden (B) med 80 mm (3,15 tum).

 

 

3: Horisontell

Se till att antennen är monterad så att den är horisontell när båten är i normal körvinkel. För motorbåtar med ”bow up”-position kan det vara nödvändigt att placera en kil under antennens bakre del för att få antennen horisontell. (I det här fallet kan det se ut som att radarn pekar nedåt när den inte används.) För yachter finns det monteringsbyglar som är till hjälp när yachten kränger. Om den monteras på en mast är det viktigt att tänka på att mål på sidorna kan missas, men i allmänhet går det bra att se mål framåt och bakåt.

 

Om det är möjligt ska du se till att platsen ger skannern fri sikt runt fartyget.

På motorbåtar som har en brant planingsvinkel rekommenderas att du lutar skannervinkeln nedåt längst fram. (Strålvinkeln är 11° på vardera sidan horisontellt.)

4: Kablar

Se till att inte skada kabeln genom att dra för mycket i den när den dras genom båten. Det vanligaste sättet att orsaka skada är att fästa dragtråden på fel plats där den drar i kontakten.

Anslut istället dragtråden till kabelns starkare ytterhölje. Fäst dragtråden vid det yttre kabelhöljet med några små buntband om det finns tillräckligt med utrymme.

A: Dragtråd
B: Eltejp
C: Buntband

5: Installation 

Korrekt installation är avgörande. Ett av de huvudsakliga användningsområdena för radarn är att urskilja bojar och fartyg och visa vilka bäringar de har för dig, så det är mycket viktigt att bäringsjusteringen är korrekt inställd. Om antennen inte pekar rakt framåt mot båtens för kommer inte alla vinklar att vara korrekta. Antennhöjden är mycket viktig eftersom den används vid beräkningar av dämpning av sjöklutter. En antenn som är monterad för högt upp ger mer sjöklutter nära fartyget, vilket kan skymma mindre föremål.

Antennhöjden används vid signalbehandling för att ställa in rätt kurva för sjöklutter och dämpa svar om sjöklutter nära båten. Det gör det lättare att se de mindre målen som vi är intresserade av.

6: Sensorer Ombord

Se till att båtens sensorer, som GPS och kompass, är korrekt installerade, anslutna och kalibrerade. Sensorerna ger viktig information, och om dess data inte är korrekt påverkas andra värdefulla funktioner som radaroverlay, MARPA och Velocity Track. ”Skräp in/skräp ut”, som man säger.

 

7: Förstå Kontrollernas Funktion

Förstå vad radarns huvudkontroller gör. Det kanske låter uppenbart, men det är lätt att bli överväldigad av det antal funktioner och möjligheter som erbjuds. I verkligheten finns det fyra viktiga kontroller, och om du förstår vad de gör kan du lita på den information du får.

De fyra kontrollerna är:

A) Justera känsligheten i radarmottagaren – du ökar kontrollen för att se målen, men inte så högt att de skyms av klutter. Auto ger normalt en mycket bra inställning.

B) Regnkontroll – används endast i regn eller snö för att minska regnklutter på skärmen och se målen bakom kluttret. Använd sparsamt. Den bör vara inställd på noll vid bra väderförhållanden.

C) Kontroll av sjöklutter – kan ställas in manuellt eller så kan du använda de förinställda lägena: lugn, måttlig eller hård. Var försiktig om du ställer in manuellt eftersom det kan leda till att små mål inte syns nära båten. Funktionen automatisk sjöklutter är oftast det enklaste och bästa valet. Funktionen automatiskt sjöklutter justerar dynamiskt, för att dämpa mer när radarn tittar mot vågorna och minska dämpningen när radarn tittar med vågorna.

Radarsignaler med vinden avleds = mindre sjöklutter

Radarsignaler mot vinden reflekteras tillbaka = mer sjöklutter

stronger-targets-downwind-v2.png

Starkare mål vid medvind

D) Läge – Simrad radar har lägen för Hamn, Hav, Fågel och Väder (beroende på modell). Se till att du är i rätt läge för uppgiften. Exempelvis ställer läget Hamn in radarn på 60 varv/minut (beroende på modell) när du är i trånga utrymmen. Med ett svep per sekund ger detta en mycket snabbare uppdatering, vilket är bättre för att visa snabbrörliga mål i realtid.

8: Velocity Track

Använd Velocity Track. Det här är ett mycket användbart verktyg som färgar objekt på olika sätt beroende på den potentiella risk de utgör, dvs. om de närmar sig eller rör sig bort. Mål som utgör en potentiell fara visas i en annan färg för att påkalla din uppmärksamhet. Om en färja till exempel lämnar en belamrad kaj kan det vara svårt att urskilja den först. Om den kommer mot dig och utgör en risk visas den i gult på skärmen.
När den har passerat och rör sig bort blir den blå.

Mål som närmar sig

 

 

Stationära mål, eller objekt under gräns för satt hastighet.

 

 

Mål som rör sig bort.

9: Blanking Sectors

Använd sector blanking för att stoppa sändning i områden som kan ge felaktiga ekon eller där det kan finnas människor. Om det till exempel finns en mast bakom radarantennen kan det orsaka falska ekon eftersom signalen studsar ut från masten, vilket kan göra att radarn visar mål där det inte finns några.

10: Avancerade Funktioner

 

A) Dual Range. Det är som att ha två radarenheter i en eftersom du kan ha ett område inställt för att se mål som ligger nära båten, samtidigt som du ser ett längre avstånd för fartyg som närmar sig längre bort. Våra Halo-radarenheter använder en patenterad teknik för att behandla signaler med kortare räckvidd tillsammans med svaren från långt avstånd. I utrustning från andra tillverkare uppnås detta ofta genom att växla sändningen, vilket kan minska uppdateringshastigheten med 50 %. Vår teknik möjliggör för bilden att uppdateras lika snabbt med dubbla mätområden som med ett enda mätområde. Dual range funktionen kompromissar inte med kvalitén på bilden vilket ger stora fördelar när det kommer till bättre situationsmedvetenhet.

B. Radar Overlay. Radar Overlay gör livet mycket enklare när det gäller att identifiera viktiga föremål, särskilt sjömärken. Mål som inte visas på sjökortet är troligen båtar eller hinder som ska undvikas. Velocity Track fungerar också på Radar Overlay för att visa var det kan finnas potentiella risker.

C) MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid). Ett avancerat och sofistikerat verktyg som är ovärderligt när det gäller att undvika kollisioner. Tryck bara på ett mål och välj Hämta. Detta ger användbar information om undvikande av kollisioner, t.ex. det andra fartygets kurs och hastighet, närmaste passeringspunkt (CPA) och tid till närmaste passeringspunkt (TCPA). När du har använt den på riktigt för första gången vill du aldrig mer vara utan den.

 

Craig McMillan

PRODUKTEXPERT

Efter en karriär inom flygelektronik i Nya Zeelands flygvapen var Craig distributör av Simrad- och B&G-produkter i 20 år innan han började på Navico som produktexpert, en roll som han har haft under de senaste sex åren.