Gå till innehåll
vhf-handset-conversation.jpg

Förstå  digital VHF

Förstå 
 digital VHF

Varför är VHF DSC, ATIS och SAME viktiga och hur kan du använda dem på bästa sätt? Simrad®-radioexperterna Kevin Soole och Leigh Armstrong förklarar.

DSC (Digital Selective Calling) är ett sätt att skicka digitala meddelanden via VHF-systemet och introducerades ursprungligen som en viktig del av det globala GMDSS-systemet (Global Maritime Distress Safety System). En inbyggd GPS innebär också att varje gång du sänder ett DSC-meddelande skickas din position tillsammans med grundläggande information om fartyget som lagras i DSC-radion. 

 

I en nödsituation kan DSC skicka viktig information om vilken typ av problem du har genom att välja ett av de förinställda nödsvaren.

Nödanropet skickas sedan automatiskt var fjärde minut tills det bekräftas av kustbevakningen.

”Om du har problem kan du trycka på nödknappen på radion. Då visas en meny med olika nödmeddelanden som du kanske vill skicka. Till exempel att du sjunker, brinner, har gått på grund eller till och med om du har blivit bordad, förklarar Kevin. ”Förutsatt att du har tid att förklara vilken typ av problem du har kan du välja det här alternativet för att ge värdefull information till räddningstjänsten genom att informera dem om vilken typ av hjälp eller utrustning som kan behövas. Om du inte har tid skickas nödmeddelandet som ospecificerat.” Men DSC kan också användas i vardagskommunikation genom att du kan anropa ett specifikt fartyg utan att göra sändningen offentlig. I grund och botten är det som att använda ett textmeddelande i telefonen innan du ringer ett röstsamtal. 

 

”Oavsett om det gäller ett nödanrop eller för vardagsbruk måste alla båtar ha ett registreringsnummer för att använda DSC – ett Mobile Maritime Safety Information-nummer, mer känt som MMSI. Det är som ett marint telefonnummer, ett unikt nummer som tilldelats dig”, förklarar Kevin. ”När MMSI har angetts i radion överförs MMSI-numret när du använder någon av DSC-funktionerna.

Och när du tar emot ett DSC-anrop vet du vem meddelandet kommer från och därför vem du ska svara. 

 

”Men det betyder också att du kan använda det för standardmeddelanden”, fortsätter han. ”Så om du känner till MMSI för en väns båt kan du rikta dig direkt dit genom att skicka ett digitalt meddelande från radion till det fartyget och be dem byta till en specifik VHF-kanal som du vill prata på.”

Track your buddy

 

En annan praktisk funktion som är specifik för Navico-radioenheter kallas ”Track Your Buddy” och gör att du automatiskt kan sända din position till en utvald grupp med upp till fem vänner, förklarar Leigh. 

 

”Du kan t.ex. vara ute och fiska med vännerna och har hittat en riktigt bra plats som du inte vill sända över de vanliga VHF-frekvenserna där vem som helst kan höra. I den här situationen kan ni använda funktionen Track Your Buddy i gruppen för att automatiskt sända var och en av era platser till varandra. Då visas små ikoner på flerfunktionsdisplayen så att du kan se var alla befinner sig.” 

 

En annan fördel med DSC-systemen är funktionen för automatiskt byte. ”Om du väljer automatiskt byte växlar radion automatiskt till den kanal som valts av personen som sänder”, säger Kevin. ”Så om jag skickade ett DSC-meddelande med texten ’vi kan väl prata på kanal 67’ kan jag lägga in 67 i meddelandet, och om du tog emot det skulle radion automatiskt växla till kanal 67. Sedan är det bara att ta upp mikrofonen och börja prata.”

ATIS

 

ATIS (Automatic Transmitter Identification System) fungerar på ett liknande sätt som DSC och skickar ett digitalt meddelande med information om ett visst fartyg varje gång en radiosändning görs, men det finns två viktiga skillnader mot DSC. Den första är att det här är ett system som används och krävs på navigerbara vattenvägar i inlandet i Europa.

 

Den andra är att till skillnad från DSC, som använder kanal 70 för att sända, överförs den digitala ATIS-signalen på samma VHF-kanal som röstsändningen. ”När du gör en ljudsändning på radion sänder den ut ditt ATIS-nummer digitalt så fort du släpper PTT [Press to Talk-knappen]”, säger Kevin. ”Det kan ibland hända att du hör det på andra radiomottagare om ATIS av misstag är på. När de pratat klart hör du ett litet tjut istället för den vanliga avslutningen med PTT-squelch. Det är i själva verket en digital skur varje gång någon släpper PTT, och den digitala skuren är deras ATIS-ID-nummer.”

DSC- och ATIS-systemen fungerar oberoende av varandra och kan inte aktiveras samtidigt. På många radioenheter går det att slå på eller stänga av ATIS-funktionen, men när ATIS är aktiv avaktiveras DSC-funktionen automatiskt. Det är också viktigt att komma ihåg att MMSI- och ATIS-nummer utfärdas av lokala myndigheter och registreras för ett specifikt fartyg. De kan inte återställas eller ändras av användaren. Endast behöriga tekniker kan göra detta. Om du behöver återställa eller ändra ditt nummer måste du kontakta din återförsäljare eller serviceverkstad.

S.A.M.E.

 

För VHF-användare baserade i USA är systemet Specific Area Message Encoding (S.A.M.E) en annan typ av digitalt varningssystem som kan vara aktiverat på vissa Simrad- och B&G-radioenheter

 

”Systemet har utformats för att kunna sända säkerhetsmeddelanden till VHF-användare”, säger Kevin. ”Det finns en lång lista över möjliga varningar för land- och havsbaserade nödsituationer, från varning om snöstorm, orkan och stark vind till varningar om kärnkraftsolyckor och bortförande av barn, så listan är ganska varierad.”

Moderna VHF-radioapparater är sofistikerade kommunikationsverktyg, och även om de har utformats för att vara mycket mångsidiga och kunna användas över hela världen kan det i sig ibland ställa till problem när det gäller att hantera dem på ett lagligt sätt. Därför är en VHF-radiohandbok ett viktigt dokument att ha till hands, eftersom den inte bara beskriver alla funktioner som är tillgängliga, utan även listar alla VHF-kanaler för olika områden samt informationstjänster som SAME.

laurie.png

Laurie Bates

BE MSc CENG MIET

Lauries engagemang i elektronik har funnits där genom hela karriären. Efter att ha studerat elektronik och elektroteknik på Auckland University tillbringade han 20 år i nyzeeländska flottan och tog en examen i Explosive and Ordnance Engineering vid Cranfield University (Storbritannien). Med en mängd specialistkunskaper inom radar och efter att ha arbetat inom försvarsindustrin började han hos Navico där han nu är produktchef på Simrad.

craig.png

Craig McMillan

PRODUKTEXPERT

Efter en karriär inom flygelektronik i Nya Zeelands flygvapen var Craig distributör av Simrad- och B&G-produkter i 20 år innan han började på Navico som produktexpert, en roll som han har haft under de senaste sex åren.