Gå till innehåll

Kursens Betydelse

 

”För att få ut mesta möjliga av radarn behöver du en bra kurssensor, särskilt om du använder mer sofistikerade funktioner som sjökortsöverlagringar och Velocity Track”, säger Navicos produktexpert Craig McMillan. ”Skräp in/skräp ut, som det heter.

 

”En riktigt bra kompass på din NMEA 2000 är avgörande för att få noggranna bäringar på allt som är viktigt, från landegenskaper till undervattensfaror, bojar och möjliga trafikkonflikter.”

 

Och som Simrads produktchef Laurie Bates förklarar är det inte enbart radarn som vinner på det.

 

”När det gäller autopiloten, sann vindhastighet, riktningsavläsning och många andra funktioner så fungerar alla mycket bättre tillsammans med en exakt kurs.”

 

Varför är kompassen så viktig?

 

”När vi föreslår ett system för ett fartyg är en av de absolut viktigaste sakerna att se till att det har en bra kurskälla, en bra kompass”, säger Laurie. ”Men när folk överväger en radar- eller systemuppgradering står kompassen troligen inte högst upp på listan. De gör förmodligen uppgraderingar i etapper snarare än att byta ut all utrustning, och det kan sträcka sig över några säsonger där fokus ligger på till exempel en ny skärm, en ny radar eller en huvudenhet.

 

”Det är fullt förståeligt eftersom inte alla kan eller vill göra allt på en gång. Risken är då att kompassen, som vanligtvis är placerad utom synhåll under en koj bak i båten, förbises. Men den här enheten spelar en stor roll för noggrannheten och den allmänna prestandan för många andra funktioner. Kompassen kanske är utom synhåll och bortglömd, men den spelar en stor roll i ditt instrumentsystem. Trots det är det förvånansvärt vanligt att kompassen i ett helt nytt system på en kunds båt i själva verket är femton år gammal och inte håller måttet.

 

”Om du inte kan vara säker på att bäringarna är exakta är det svårt att vara 100 % säker på att identifiera ett specifikt mål på radarn, vilket tydligt motsäger den största anledningen med att ha en sådan. Din radar kan ändå plotta, men utan en hyfsad kurssensor som är både exakt och kan förstå rörelsen ombord på båten och ta hänsyn till den i realtid kan du inte använda Velocity Track-funktionen eller förlita dig på MARPA-spårning. Det här tar återigen bort ännu en av de viktiga anledningarna med att ha en radar.”

 

Precis som många områden inom modern elektronik har den marina instrumenttekniken under de senaste åren gjort avsevärda framsteg och lett till utvecklingen av mycket exakta kompasser som kan bedöma och kompensera för en båts rörelser med en noggrannhet som för de flesta fritidsbåtar helt enkelt inte var möjlig eller prisvärd tidigare. Så vilka är de huvudsakliga alternativen och viktiga faktorerna? Craig förklarar.

FLUXGATE kontra Precision-9

 

”Utvecklingen av moderna kurssensorer började med fluxgate-kompasser som nu har funnits ett tag”, säger han. ”Därefter lades hastighetsgivare till som är mycket bra vid övervakning av båtens rörelse. 

 

”Idag är vår Precision-9 en nioaxlig hastighetsgivare som känner av stampning, rullning och girning i tre olika axlar så att den kan kartlägga rörelse och ge mycket exakt information om girhastighet.”

”Det är en solid state-kompass som har visat sig vara mycket framgångsrik och tillförlitlig under årens lopp och har gynnats av en del stora tekniska framsteg med snabbare uppdateringar och bättre bearbetning.

 

”Fluxgate-kompasser måste monteras någonstans längs centrumlinjen, långt ned i skrovet nära vattenlinjen i båten. De är mycket exakta, men det är mycket viktigt att de installeras på avstånd från andra elektriska eller magnetiska föremål, som stora högtalare eller andra källor till elektriska eller magnetiska störningar.

 

”En av de stora fördelarna med Precision-9-givaren är att den har en rutin för automatisk kalibrering. Så medan vi tidigare var tvungna att göra cirklar för att kalibrera, klarar Precision-9 att kalibrera automatiskt när du flyttar runt båten i hamnen där den även lär sig båtens avvikelser.”

GPS-KOMPASSER

Den andra huvudgruppen av kurssensor är satellitkompasser som också har stampnings- och rullningsgivare, vilket gör att de passar bra på rörliga plattformar. Till skillnad från fluxgate-kompasser är de monterade ovanpå överbyggnaden där de har bra överblick över satelliterna.

”GPS-kompasser är mycket exakta och fungerar genom att mäta fasskillnaden på signalerna från GPS-konstellationen”, fortsätter Craig. ”Vi har tre sådana i Simrad-serien – HS60, HS75 och HS80.”

 

HS60

HS60 har en noggrannhet på 2 grader med 10 Hz utfrekvens

 

HS75

Medan HS75 har en noggrannhet på 0,75 grader

 

HS80

Bäst i klassen i vår GPS-kompasserie är HS80 med en noggrannhet på bara 0,5 grader och en utfrekvens på 20 Hz.

”Med den här typen av prestanda är det tydligt att GPS-kompasser är mycket avancerade tekniska kurssensorer med extrem noggrannhet.

 

”Dessutom behöver GPS-kompasser inte kalibreras eftersom de använder GPS-konstellationen för att tillhandahålla en kurs och använder därmed inte magnetiskt flöde för att beräkna den. Det innebär att du inte behöver göra en kompassvängning, vilket gör dem mycket enkla att använda och säkerställer att de alltid är exakta.”

 

Kompassen kanske inte är det första du tänker på när du överväger att uppgradera ditt radarsystem, men att se till att viktiga kursdata är så exakta som möjligt är en av de centrala delarna i att säkerställa ett noggrant, tillförlitligt och därmed driftsäkert system.

 

”Utan en noggrann och tillförlitlig kurs kan du inte använda dopplerspårningsfunktionen eller förlita dig på MARPA-spårning”, fortsätter Laurie. ”Om bäringen visar 7–8 grader fel kan du inte heller vara 100 % säker på att plottningen på din radar på t.ex. bäring 045 faktiskt är den farledsprick som du letar efter. Det är då svårt att bibehålla förtroendet för korrelationen mellan det radarn plottar och verkliga objekt.

 

”Slutsatsen är att en dålig kompass begränsar ditt system.”

laurie.png

Laurie Bates

BE MSc CENG MIET

Lauries engagemang i elektronik har funnits där genom hela karriären. Efter att ha studerat elektronik och elektroteknik på Auckland University tillbringade han 20 år i nyzeeländska flottan och tog en examen i Explosive and Ordnance Engineering vid Cranfield University (Storbritannien). Med en mängd specialistkunskaper inom radar och efter att ha arbetat inom försvarsindustrin började han hos Navico där han nu är produktchef på Simrad.

craig.png

Craig McMillan

PRODUKTEXPERT

Efter en karriär inom flygelektronik i Nya Zeelands flygvapen var Craig distributör av Simrad- och B&G-produkter i 20 år innan han började på Navico som produktexpert, en roll som han har haft under de senaste sex åren.