Gå till innehåll

Lära autopiloten att styra.

 

Så skapar du den perfekta piloten genom att förstå hur tre viktiga funktioner bör kalibreras

 

Det är lätt att anta att en autopilot bara reagerar på den vinkel som kompassen ger den. Enkelt uttryckt är detta i stort sett fallet när fartyget håller en rak kurs. Men medan processen att gira till en ny kurs är en knapptryckning för användaren, är det en mer komplicerad process för autopilotens styrsystem.

För att autopilotens hjärna ska kunna driva styrkolven måste tre grundläggande funktioner aktiveras. Det är inte nödvändigt att gå in på detaljer, men om du förstår grunderna i dessa funktioner blir det mycket enklare att komma underfund med hur du kan justera en autopilot till att uppföra sig som du vill.

 

De tre funktionerna som kontrollerar värdet för rodervinkeln och leveransen till autopilotens kolv kallas P, I och D.

Proportionell (P)

 

Integrerad (I)

 

Derivat (D)

Dessa avser följande användning:

 

Roderstyrka – (P)

 

Detta ändrar värdet för den rodervinkel som används för att byta till den nya kursen och för att kontrollera hur snabbt vinkeln tillämpas. Ju högre styrka, desto snabbare reagerar autopiloten. Det är den primära funktionen för att säkerställa att autopiloten reagerar på rätt sätt för de aktuella förhållandena.

 

Om du jämför detta med styrningen av en bil, vid hög hastighet vill du oftast att en mindre vinkel ska tillämpas försiktigt på hjulen när du byter riktning än när du kör långsamt. Värdet och hastigheten på hjulens rörelse motsvarar styrkan. Detsamma gäller för autopiloten.

 

”Om du till exempel anger en kursförändring på 20 grader vill du att autopiloten ska börja gira relativt snabbt. Om den dröjer och inte gör något medan du bara blir otålig är P-faktorn för låg”, säger produktchef Eirik Hovland.

 

 

Autotrim – (I)

 

Denna funktion ”lär sig” hur stor rodervinkel som bör tillämpas för att hålla en stadig kurs. Om du ändrar autotrimsfunktionen justeras hastigheten som autopiloten lär sig för att motverka den kraft som försöker få båten ur kurs. Ett exempel är propellereffekten, som försöker dra båtens akter i en riktning till följd av propellerns rotation.

 

Om propellerhastigheten varierar, varierar även propellereffektens styrka som autopiloten måste ta hänsyn till. Autotrimsfunktionen justerar detta.

 

Du kan utvärdera och justera autotrimsfunktionen när autopiloten är avstängd genom att ställa in båten på en fast kurs. Aktivera autopiloten igen och vänta tills du märker om kursen hålls. Ändra nu motorns varvtal och se om kursen ändras och om autopiloten kompenserar.

 

Om autopiloten inte kompenserar tillräckligt snabbt måste du minska autotrimsfunktionen för att den ska lära sig snabbare.

 

”Å andra sidan, om värdet är för högt när du påbörjar en ny kurs kommer båten att överstyra, vilket i sin tur kan innebära att den börjar pendla. Så när du bedömer hur autopiloten uppför sig måste du ha kontroll över situationen genom att se till att du startar i låg fart och med gott om utrymme runt dig.”

Motroder – (D)

 

Motroder är funktionen som tillämpar rodret i motsatt riktning för att förhindra att båten överstyr från den önskade kursen.

 

Kontrollera funktionen genom att se över motorn och anteckna startvinkel och önskad styrvinkel för autopiloten. Utför sedan ett par stora kursförändringar, på ca 20–30 grader åt gången. Du märker om piloten överstyr eller inte.

 

Vid överstyrning – öka värdet för motrodret.

Vid understyrning – minska värdet för motrodret.

 

”Det är också viktigt att ställa in motrodret korrekt för att piloten ska kunna hantera vågor”, säger Eirik. ”Detta är den funktion som motverkar snabba förändringar i kursen. Så när en våg får dig ur kurs är det motrodret som reagerar och tar hand om det.”

 

Det är också viktigt att justera piloten i flera olika hastigheter som Tonnes Haavarsen, produktexpert på Simrad®, förklarar.

 

”Om du har ett fartyg med hög hastighet är det viktigt att säkerställa att piloten uppför sig korrekt när fartyget får fart, men för att göra det måste du se till att det inte finns någon i närheten och att du utför kontrollen och kalibreringarna i steg. Börja med en låg hastighet och öka successivt.”

 

”Det finns en funktion för automatisk justering för förstärkning och motroder”, fortsätter Tonnes. ”När du aktiverar denna funktion får den båten att göra en rad S-girar som tar cirka 2–3 minuter. Du behöver utrymme för att göra detta utan andra båtar i närheten. Denna funktion för automatisk justering beräknar dina inställningar för förstärkning och motroder, och det är en bra utgångspunkt för många.”

eirik.png

Eirik Hovland

Produktchef

Han är baserad i Egersund i Norge och är en erfaren seglare och motorbåtsförare med expertkunskaper inom autopiloter för fritidsbruk och kommersiellt bruk. Hans arbete med autopiloter började som mjukvaruutvecklare innan han gick vidare och blev systemingenjör, där en stor del av hans arbete inbegrep validering av autopilotsystem.

tonnes.png

Tonnes Haavarsen

Produktexpert

Efter att ha börjat i verksamheten år 1978 har han omfattande kunskaper om autopilotsystem och han har sett en betydande utveckling inom detta område. Även han är baserad i Norge och hans arbete fokuserar främst på den tekniska sidan för ett brett sortiment av autopiloter för fritidsbruk och kommersiellt bruk.