Gå till innehåll

När båten är problemet

 

Simrad®-autopiloter används på en mängd olika båtar, från deplacementbåtar med deep V-konfigurationer till fartyg med hög fart. Men en sådan variation innebär också att autopilotsystemen måste kunna hantera lika många olika typer av båtprestanda. Vissa båtar är naturligt stabila vad gäller riktning och kräver väldigt lite hjälp, medan andra behöver mer frekventa kursändringar.

 

Hur mycket hjälp behöver din båt av autopiloten och hur fastställer du det?

”Om du fastställer hur lätt det är att styra fartyget för hand får du reda på hur mycket som krävs av autopiloten för att hålla kursen. Det är särskilt användbart att utvärdera detta för hand om du har haft problem med att justera systemet till att fungera korrekt i flera olika hastigheter”, säger Simrads produktchef Eirik Hovland. ”Här är det viktigt att börja om från början.”

”Olika båtar kräver olika mycket hjälp, beroende på flera konstruktionsegenskaper. Vissa båtar kräver mer styrinsatser än andra. Lätta RIB-båtar med skrov med rak botten kan till exempel vara mindre stabila än en tung deplacementmotorbåt vad gäller riktning i blåsiga förhållanden.”

”Ett av de största problemen här är att när du hanterar båten manuellt förutser du kanske vilka korrigeringar som krävs. Autopiloten kan däremot bara korrigera en offset. Den kan vanligtvis inte förutse något på samma sätt som en människa kan.”

 

”Ett V-skrov är oftast stabilare än ett helt planande skrov”, fortsätter han. ”Men det finns andra faktorer som kan påverka hur en båt uppför sig och vilka krav den ställer på en autopilot.”

 

”En av testbåtarna som vi har här i Egersund överstyr och styr dåligt i låg hastighet. Oavsett hur bra du justerar autopiloten kommer den att pendla längs kursen. Det beror delvis på skrovets utformning, men även på att det har ett INU-drev som i detta fall tenderar att förvärra saken.”

”Om du har en drivenhet med en axel och ett roder på mittlinjen på ett V-skrov eller en kölbåt blir kursen mycket stabilare och enklare att justera.”

 

Styrsystemets fysiska begränsningar kan också påverka autopilotens effektivitet. För att förstå var eventuella problem börjar måste du veta om du har ett mekaniskt eller hydrauliskt styrsystem. Men hur vet du vad du har?

 

”Även om du inte kan ta en titt på båtens interna mekanism är det ändå relativt enkelt att identifiera vilket styrsystem du har”, förklarar Simrads produktexpert Tonnes Haavarsen. ”Om ratten rör på sig när autopiloten är påslagen har du ett mekaniskt system. Om den inte gör det har du mest troligt ett hydrauliskt system.

”Båda dessa metoder kan utveckla problem som till en början kan se ut att komma från piloten, men som egentligen kommer från slack i styrsystemet.

 

”För mekaniska drivenheter är det viktigt att se till att det inte finns något spel i anslutningarna och fästena, medan luften i ett hydrauliskt system kan orsaka problem i systemet. I båda fallen måste du lösa dessa problem eftersom det inte kommer att hjälpa att bara justera piloten.”

eirik.png

Eirik Hovland

Produktchef

Han är baserad i Egersund i Norge och är en erfaren seglare och motorbåtsförare med expertkunskaper inom autopiloter för fritidsbruk och kommersiellt bruk. Hans arbete med autopiloter började som mjukvaruutvecklare innan han gick vidare och blev systemingenjör, där en stor del av hans arbete inbegrep validering av autopilotsystem.

tonnes.png

Tonnes Haavarsen

Produktexpert

Efter att ha börjat i verksamheten år 1978 har han omfattande kunskaper om autopilotsystem och han har sett en betydande utveckling inom detta område. Även han är baserad i Norge och hans arbete fokuserar främst på den tekniska sidan för ett brett sortiment av autopiloter för fritidsbruk och kommersiellt bruk.