Gå till innehåll
sport-fishing-cruiser.jpg

Förbereda för 
 en längre resa

Förbereda 
 för en 
 längre resa

Vad är den bästa planen för båtturen?

 

Frasen ”fail to plan, plan to fail” är nyckeln till att förbereda en längre båttur, vare sig det är i inlandet eller till havs.

 

Planeringen bör vara en viktig del av nöjet och bygga upp förväntningarna inför en minnesvärd dag på sjön eller en längre resa.

 

Så vilka viktiga områden bör du tänka på innan du kliver ombord, oavsett om du drar båten till en ramp eller kastar loss från en marina?

En av de första faktorerna är destinationen. Kartlägga den faktiska rutten för att planera en riskfri resa som är fri från hinder, tar hänsyn till tidvatten, havsförhållanden och väderfaktorer, och om det är en del av planen, kolla i förväg med hamnen eller marinan som du åker till och se till att det finns platser att förtöja på för en mellanlandning eller över natten vid behov.

 

En bra idé är att ha en ”resplan”.

 

Det gör att du också kan ge information om din avsedda resa till din avgångsplats eller en betrodd ICE-kontakt.

 

En resplan är en översikt över din båttur som ger viktig information för att hjälpa sjöräddningen i händelse av en nödsituation på sjön.

Den viktigaste informationen bör omfatta:

 

 • Beskrivning av fartyget – typ av båt, storlek, färg, märke, motorstorlek och fartygets ID-nummer
 • Namn och plats för marina eller sjösättningsramp när du avreste
 • Dragfordonets märke, plats och registreringsnummer om tillämpligt
 • Namn och ålder på alla ombord – inklusive medicinska tillstånd eller särskilda behov – kontaktuppgifter/mobiltelefonnummer/hemadress
 • Den avsedda resvägen, ankomsttider och återresa

Om dina planer ändras på grund av väder, mekaniska problem eller ruttändringar bör du informera och uppdatera dem som har resplanen och förstås bekräfta när du återvänt säkert.

 

När det gäller ruttplanering kan Simrad®-appen effektivt användas som ett fristående verktyg, eller synkroniseras med Simrad®-enheter för att skapa waypoints och kartlägga en målrutt.

Hur kollar jag vädret?

 

Om du till exempel kollar väderprognosen i Simrad®-appen får du alternativ för manuell rutt, automatisk rutt, avståndsmätning och väderprognos för att skapa viktiga waypoints från avgångsplatsen till önskad destination eller ange ”Rutt till”.

 

Appen är en mycket smart och användarvänlig teknik och visar värdet hos Simrads toppmoderna marinelektronik som ger betydande fördelar till båtägaren vad gäller förbättrad prestanda, säkerhet och nöje.

 

Inmatning av olika rutter uppe på land lönar sig och gör det möjligt för dig att effektivt göra ändringar medan du befinner dig på vattnet om det skulle behövas.

Alternativt använder du en Simrad®-plotter med programvaran C-MAP® dagarna innan resan för att planera en rutt, mata in olika scenarier och öva på att ställa in waypoints eller kurskorrigeringar, eller för att bekräfta att en optimal resa är en pragmatisk investering, särskilt när du inte befinner dig vid ett aktivt roder på en resa där förhållandena ändras.

 

En plotter hjälper också till med att kartlägga områden med grunt vatten när du lämnar en marina eller åker in i ett obekant hamnområde.

 

Det är också klokt att ha papperssjökort som täcker de avsedda stoppen på rutten som referens och reserv.

 

Simrad sjökortsplottrar

 

C-MAP

Vad är min checklista för båtsäkerhet?

 

Med saklig information för förhållandena på resan kan du kontrollera att alla säkerhetsåtgärder och all utrustning finns på plats för att gå igenom säkerheten med de som är ombord och ha tillräckligt med mat, dryck och lämpliga kläder för resan.

 

Båtsäkerheten börjar med en visuell kontroll, både runt skrovet där det är möjligt och däcket för att säkerställa att det inte finns några defekter, brott eller faror, att ankaret är på plats och är lämpligt för resan och att det finns extra förtöjningslinor. Minst två fendrar bör finnas ombord för förtöjning.

 

En noggrann systemkontroll kan följa, med inspektion av motor, vätskor, batterier och korrekt funktion på all belysning.

Slagen måste kontrolleras för att säkerställa att de är någorlunda torra och att länspumparna fungerar som de ska.

 

En ventilationskontroll är en nödvändighet för att säkerställa att alla invändiga utrymmen är väl ventilerade före avresa, och kontrollera om man känner bränslelukt eller obehagliga lukter.

 

Den tysta faran är kolmonoxid – CO. Alla slutna eller halvslutna utrymmen bör ha minst en fungerande kolmonoxiddetektor.

Viktig säkerhetsutrustning inkluderar:

 

 • Flytvästar och flythjälp – PFD. Det är klokt att känna till reglerna för det land du åker båt i eftersom de är olika.

 

 • Bogserbar flytanordning – vid man över bord eller en nödställd person i vattnet

 

 • Brandsläckare – det är ett lagkrav för båtar under 26 fot att ha en B-1-brandsläckare ombord, och för båtar över 26 fot att ha två av B-1-typ och en av B-2-typ. Se till att gästerna känner till hur de används

 

 • Visuella signaleringsenheter – båtar som är kortare än 16 fot måste ha facklor eller signallampor nattetid. Båtar som är längre än 16 fot måste ha visuella signaler för både dag- och nattanvändning. Ljudsignaleringsenheter – mistlur som kan avge en signal i fyra sekunder i minst en halv sjömil och visselpipor kan locka till sig hjälp både dag och natt. Fartyg över 39 fot rekommenderas att ha en klocka som ljuder med regelbundna intervall vid begränsad sikt, t.ex. dimma

 

Kläder – det är viktigt att alla ombord har lämpliga kläder enligt väderprognosen. Ett vanligt misstag är att underskatta vindens kyleffekt, kyla som leder till nedkylning, eller solbränna och solsting. Klä dig rätt

 

 

Övrig utrustning bör omfatta:

 

 • Första hjälpen-sats
 • Solskydd och solsäkerhet
 • Ankra med reservlinor
 • VHF-radio
 • Kniv
 • Verktygssats med viktiga reservdelar – t.ex. glödlampor, säkringar, remmar och olja
 • Ficklampa
 • Snorkel och mask

 

Informera besättningen och passagerarna om var ovanstående saker finns och hur de används. Många marinor erbjuder en fartygskontroll för att säkerställa att struktur, mekanik och elektronik är fullt funktionsduglig.

Hur tankar jag för resan?

 

När man känner till tidvatten, havsförhållanden och rådande väderförhållanden kan ett välgrundat beslut fattas med avseende på bränsle. Hur mycket återstår sedan tidigare? Finns det smuts i tanken eller bränsleledningarna? Vad är din motors bränsleförbrukning och har det betydelse för avståndet för den avsedda resan och prognosförhållandena? Sjön tvärs under lång tid förbränner mer bränsle än vad du räknat med.

 

Korrekt tankning kan ske om man är förberedd.

 

Vid en resa är det mycket lätt att åka så långt ut att man inte ser land. Passager där man inte ser land kan ge nya utmaningar även för den mest erfarna båtförare. Om sjöförhållandena ändras kan ett fartyg avvika från den avsedda kursen, vilket ökar resans avstånd och leder till oplanerad bränsleförbrukning och missade tidsplaner, båda viktiga faktorer under en resa.

Vilken marinelektronik behöver jag?

 

Marinelektroniken som Simrad® erbjuder kan vara avgörande vid planering av resan och under hela resan, och ger realtidsinformation så att du kan fatta välgrundade beslut.

 

Att ha en VHF-radio ombord och känna till dess kapacitet och funktion är en grundläggande nödvändighet för alla båtförare.

 

Möjligheten att lyssna och förstå vad som pågår omkring dig på vattnet gör resan både säkrare och trevligare.

 

Kommunikation med omgivande fartyg och parter på land kan göras via VHF, ett område där Simrad® har särskild expertis och erbjuder en mängd produkter för alla båtar och båtförare.

Att ha radar ombord och förstå funktionen och kapaciteten hos din modell är inte bara ett viktigt komplement till dina båtaktiviteter, utan ger information som gör att du kan göra kurskorrigeringar och vidta lämpliga åtgärder om det skulle behövas.