Gå till innehåll

Höjdpunkten för den senaste Simrad®-programuppdateringen är nya säkerhetsfunktioner för radar

 

Den nya versionen innehåller uppgraderingar för AIS, radarvisning och förbättrade integrationsfunktioner 

Egersund, Norge – Den senaste programuppdateringen för Simrad® släpptes den här månaden för seriens multifunktionsdisplayer (MSD), fullspäckad med den senaste tekniken och visuella förbättringar. Uppdateringarna omfattar en serie förbättringar av radargränssnittet och funktioner som fokuserar på säkerhet, t.ex. Dangerous Target Alert (varning om farligt mål), och förbättrad integration med partners.

 

De nya radarförbättringarna gör det enklare att visa, spåra och övervaka båtar, och identifiera båtar som kan utgöra en risk för användarens kurs. 

Nya ikoner för AIS (Automatic Identification System) och symboler för radarspårade mål ger större risktydlighet och kan kombineras till en enhetlig vy på skärmen. Dessutom förbättrar flera funktioner i den här utgåvan anslutning, bekvämlighet och kontroll med produktintegrationer, inklusive Czone®-kontrollist för digital switching, stöd för SteadySteer™-kontroll och unika förbättringar av Mercury-integration, inklusive Smart Tow för optimal åktur med tube, vattenskidor och wakeboard – samtliga enkla att integrera i Simrad®-MFD:er.

”Den här senaste programvaruuppdateringen ger ännu mer tydlighet i vårt gränssnitt för Simrad®-produkter med uppdaterade ikoner och tydligare symboler som passar bättre med den mer levande skärmen för radarringarna”, säger Stephen Thomas, SVP för Product. ”Dessutom har vi lagt till en mängd nya radarfunktioner för säkerhet som fortsätter att göra Simrad®-programvaran till ledande i den marina världen.”

 

En av de viktigaste säkerhetsuppdateringarna är den nya Dangerous Target Alert (varning om farligt mål) som varnar föraren om farliga radar- och AIS-mål enligt målparametrarna i ”Settings” (inställningar) och ”Tracked Targets” (spårade mål). 

Varningen om farligt mål visar ett enkelt diagram i ett popupfönster som visar område, grafiskt bäring och riktning för båten i förhållande till operatörens båt.

 

Rörliga radar- och AIS-mål visas nu med ett graderat spår som visar båtarnas positionshistorik för ökad situationsmedvetenhet. ”Det här är ett viktigt verktyg för säkerhet och situationsmedvetenhet som inte bara varnar användaren utan som visar dem det relativa området och bäringen till det farliga målet”, tillägger Thomas. ”Genom att visa den historiska målrörelsen med rena spår får du mycket mindre klutter på PPI (Plan Position Indicator), på samma sätt som med äldre och mer traditionella videospår.”

Nya ikoner för radarspårade mål och symboler för AIS-mål ger också tydligare visning, medan radardisplayens nya utseende innehåller en modernare PPI med tydligare siffror och en skalförändrad båtsymbol (med konfiguration) för användarens båt.  Viktiga funktioner i den nya programvaruversionen, inklusive en mängd nya integrationer, är följande:

 

  • Förbättringar av radargränssnittet
  • AIS-förbättringar
  • Stöd för SteadySteer™
  • Integration av CZone®-kontrollist
  • Integration av ITC Lighting-kontrollist
  • Sirius XM FishMapping (endast NSS & NSO)
  • Integration av Mercury Smart Tow
  • Instrumentfält för Honda Eco-läge
  • Stöd för ActiveTarget™