Gå till innehåll

Kaasbøll och LoVeMar

 

Ett projekt med betydande teknisk framgång och hållbarhet har skapats genom samarbetet mellan Simrad Yachting, det ledande norska teknikföretaget LoVeMar AS och aluminiumbåtbyggarföretaget, Kaasbøll Boats AS. Trion har arbetat tillsammans för att producera en tekniskt avancerad båt som har den imponerande förmågan att rensa marint skräp dygnet runt i alla förhållanden som förekommer i kustnära vatten i Nordsjön.

 

 

 

Tillhandahålla möjligheter för Clean-Up Norway

 

Drivkraften för denna exceptionella båt var det nationella programmet Clean-Up Norway, med stöd av Handelens Miljofond, Norges viktigaste privata miljöfond. Den är specialiserad på finansiering och stöd till projekt som mätbart minskar plastavfall och ökar plaståtervinningen. 

 

Programmet lanserades i Lofoten den 22 september 2020 av klimat- och miljöminister Sveinung Rotevatn. Den är inriktad på rensning av minst 40 procent av Norges och Svalbards yttre kuster och högprioriterade vattendrag i slutet av 2023. Arbetet sträcker sig över 12 regionala projekt med en total budget på 300 miljoner norska kronor.

 

Det är en sak att ha finansiering men en annan att utveckla verktygen för genomförandet, och det är där kompetensen hos de som deltar i projektet spelar roll.

Robust båt byggd för ändamålet

 

Kaasbøll Boats grundades 1991 och har vuxit till en av Norges mest erfarna tillverkare av mindre båtar i aluminium. Idag producerar företaget robusta och snabba fritidsbåtar med utombordsmotorer från 5,9 m – 13,5 m som är i drift i hela Europa, från Svalbard i norr till Spanien i söder.

 

För att uppfylla de utmanande kraven i Clean-Up Norway-projektet designade och byggde företaget en 11,8 m arbetsbåt med en landstigningsstäv komplett med ramp, stort öppet framdäck och skyddat styrhus i aktern. Skrovet är robust nog att klara av att köras upp på land med fören, medan ett par Mercury 300 hp fyrtakts bensinutombordare ger den kraft som krävs för att arbeta säkert under en mängd olika förhållanden.

Insamling av marint skräp

 

LoVeMars grundare Torstein Hansen har djupa rötter i att lösa miljöfrågor, efter att ha uppfunnit och utvecklat en uppsamlingsanordning för oljespill som kallas ”Ringnotlensa” på 1970-talet. Terje Olav och Michal, son och sonson till Torstein, har byggt på sin fars passion för havet genom att utveckla metoder för rensning av marint plastavfall från hav, floder och stränder.

 

LoVemars lösning för projektbåten innehåller ett stort U-format bomsvepsystem för att samla in marint skräp och ett flytande transportband som transporterar avfall från land till båten i områden utan vägar. Transportbandet kan också transportera utrustning eller fungera som en gångväg för strandstädare som samlar in plastskräp i land.

Säkerhet och effektivitet

 

Simrad® marin elektronik har specificerats för detta projekt på grund av dess beprövade rykte för robust, tillförlitlig och exakt prestanda som klarar kraven på kommersiell drift och de tuffaste väderförhållandena. Clean-Up Norway-verksamheten återspeglar också företagets tro på att använda toppmodern elektronisk teknik för att nå en mätbar skillnad på havens hälsa.

 

Projektbåtens utrustning var tvungen att uppfylla kraven på säker drift i Norges ofta farliga och föränderliga kustmiljöer, dygnet runt, i svåra dimförhållanden och under vinterns långa nätter. Av dessa skäl valde projektgruppen Simrads pulskompressionsradar HALO20+ 36 nm att ge mycket exakta och tillförlitliga bilder av havet och kusten.

 

Vid rodret ger en Simrad® NSSevo3S™‌ multifunktionsdisplay‌‌ besättningen all viktig uppdragsinformation, från radar och ekolod till detaljerade sjökort för säker navigation. En helt integrerad autopilot ger möjlighet att kartlägga specifika områden för återvinning av avfall med optimal effektivitet.

Projektstart

 

Detta unika partnerskap levererade den första av tre båtar för verksamheten tidigare i år. Bømyrværing anlände till Bømyra efter en lång resa upp längs den norska kusten i dåligt väder från båtvarvet i Hitra i slutet av juli. Hon testade att samla in marint avfall från kajen och strandzonen och flyttade sedan vidare till sitt första uppdrag på Rekvika i Andøy-regionen i Norge, där hon hämtade mer än 30 m3 marint avfall. Bømyrværing fortsätter nu sin jakt på skräp och plast runt ön Andøya.

 

Du kan följa hur det går på LoVemars Facebook-sida.

LoVeMar sysselsätter nu fem personer för rensningen, och de lokala kommunerna räknar med att engagera cirka 10 personer för strandstädning. Förutom de riktade fördelarna med minskning av nedskräpning och plast kommer närvaron av dessa mycket effektiva båtar att skapa ökad medvetenhet bland den bredare befolkningen om bräckligheten i våra hav.