Ohita ja siirry sisältöön
Halo 24 Shots_34432_AS.jpg_41040 (2).png

Onko tutkan pakko olla  koko ajan käytössä? 

Onko tutkan  pakko olla  koko ajan  käytössä?

Onko tutkaa pidettävä aina lähetystilassa vesillä ollessa, vaikka olisikin kirkas poutapäivä? Ellei ole mitään pakottavaa syytä olla pitämättä tutkaa käytössä, kuten vaikkapa akun vähäinen varaus, vastaus on kyllä. Tähän on viisi tärkeää syytä.

 

1. COLREG-sopimuksen noudattaminen.

 

Jos käytät venettä vesillä, sinun on noudatettava vuoden 1972 yleissopimusta kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä. Säännössä 5 (Tähystys) todetaan, että ”jokaisen aluksen on aina pidettävä asianmukaista näkö- ja kuulotähystystä sekä pyrittävä kaikin vallitsevissa olosuhteissa käytettävissä olevin keinoin tilanteen ja yhteentörmäämisvaaran perinpohjaiseen arviointiin”. Säännössä 7(b) (Yhteentörmäämisen vaara) todetaan, että ”jos aluksella on toimintakelpoinen tutkalaite, sitä on käytettävä asianmukaisella tavalla mukaan lukien kaukohavainnot aikaisen varoituksen saamiseksi yhteentörmäämisvaarasta sekä tutkamerkinnänpito tai muu samankaltainen järjestelmällinen havaittujen kohteiden tarkkailu”. Jos siis veneessäsi on toimiva tutka, sitä on käytettävä tähystyksessä ja yhteentörmäysten estämisessä. Jos COLREG-säännöstö ei ole tuoreessa muistissa, kannattaa tutustua lukuisiin siellä annettuihin tutkan käyttöä koskeviin ohjeisiin.

2. Taitojen harjoittelu.

 

Saat lisää itsevarmuutta tutkan käyttöön, kun olet käyttänyt aikaa kohteiden tarkkailuun tutkalla ja paljain silmin hyvällä säällä. Kun olet tutustunut laitteistoon tällä tavalla, olet paljon luottavaisempi äkillisen sumuverhon yllättäessä tai pimeällä suunnistettaessa. Opit myös paljon paremmin tutkasi ominaisuudet.

3. Optisten harhakuvitelmien selventäminen.

 

Silmä on keskeinen väline navigoinnissa, mutta välillä aivot voivat huijata kuvittelemaan, että toinen alus on etääntymässä eikä suinkaan lähestymässä tai että jokin kohde on kauempana kuin se todellisuudessa onkaan. Tutka on täydellinen apuväline mittaamaan todellisen sijaintisi ja nopeutesi suhteessa kaikkeen muuhun ympärillä olevaan. Oikein käytettynä se on myös korvaamaton yhteentörmäyksien välttämisessä.

4. Varoitus vaaroista sokeissa pisteissä.

 

Valitettavasti kaikissa ruorin asennoissa ei ole täydellistä 360 asteen näkyvyyttä. Lähestyvät alukset voivat lipua vaarallisen nopeasti sokeisiin pisteisiin, ja myös merimerkkien kaltaisia kiinteitä esteitä voi olla vaikea havaita. Tutka auttaa sinua pitämään kaikkia vaaroja silmällä niilläkin alueilla, joissa näkyvyys on rajallinen.

5. Navigoinnin vertailu.

 

Tutka tarjoaa loistavia vaihtoehtoja veneen muiden navigointitietojen tarkistamiseen. Nykyään veneilyelektroniikka on parempaa kuin koskaan. Silti on aina turvallisempaa, mitä useampaa tietolähdettä käytetään. Karttaplotterin ja tutkakuvan vertailu kannattaa, ja samalla navigointitaitosi karttuvat.