Gå til innhold

Balansere VHF-radioens støysperre

 

«The only thing a witch cares about is squelching children.» Dette skrev barneforfatteren Roald Dahl. Når det gjelder maritime VHF-sendere/mottakere, er den viktigste tingen vi bryr oss om å undertrykke bakgrunnsstøy uten å miste radiooverføringene vi trenger å lytte til.

Hva er støysperre (squelch)?

 

Støysperre-kontrollen er uten tvil den viktigste av alle på en VHF-radio. I vitenskapelige termer fungerer det som en støyport for å kutte den stadig tilstedeværende bakgrunnsradiostøyen generert av atmosfærisk aktivitet og menneskeskapte kilder. Med støykontroll helt av (vanligvis helt mot urviseren på en dreiebryter eller null eller en på en skjerm), vil du høre konstant sus og knitring fra all den radioaktiviteten. Hvis du forlot settet slik i lengre tid, vil du snart bli fristet til å skru ned volumet eller til og med slå av radioen.

 

Bruke støysperren

 

Støysperre-funksjonen lar deg filtrere ut denne konstante hvite støyen. For å aktivere den, start med støysperre-kontrollen på den laveste innstillingen, og skru den opp helt til det punktet der støyen nettopp forsvant. Settet skal være stille bortsett fra sendinger som er sterkere enn bakgrunnsradioaktiviteten, slik at du lettere kan høre disse sendingene.

Treff balansepunktet

 

Støysperren er en enkel kontroll, men det er nødvendig med en viss finesse under bruk. Normalt bør du prøve å bruke støysperren på balansepunktet litt over bakgrunnsstøyen. Ofte vil dette være ganske lavt på selve kontrollen, tilsvarende 2–3 på en skala fra 10.

 

Hvis du setter støysperren opp for høyt, vil du betydelig begrense hvilken radiotrafikk du kan motta. Dette kan være nyttig hvis du for eksempel prøver å fokusere på svært lokaliserte sterke radiomeldinger, men husk å tilbakestille kontrollen etterpå.

 

Sjekk for å se hvordan støysperrekontrollen fungerer

 

På noen moderne VHF-sendere/mottakere, som Simrad® RS40-B, kombineres volum- og støysperre-kontrollene, med mulighet for å veksle mellom begge funksjonene. Hvis du befinner deg på en båt med et annet VHF-sett enn det du er vant til, sjekk alltid for å se hvordan denne viktige kontrollen fungerer, og sørg for at den er stilt inn riktig.