Gå til innhold

Om VHF-radioer

 

En VHF-radio er uten tvil den første maritime elektronikken du alltid vil ha på båten din. Det er sterkt anbefalt (og i noen tilfeller lovpålagt) utstyr. De siste VHF-generasjonene gjør mye mer enn bare å gjøre det mulig for deg å kommunisere med andre, noe vi vil utforske i denne artikkelen.

 

Hva er en maritim VHF-radio?

 

På det mest grunnleggende lar en maritim VHF-radio deg:

 

 • Snakke med andre VHF-radiooperatører ved å trykke på PTT-knappen på mikrofonen
 • Kontakt andre stasjoner ved hjelp av Digital Selective Calling (DSC), overvåk overføringer fra andre fartøy og landbaserte stasjoner
 • Kutt ut hvit støy fra atmosfærisk elektrisk aktivitet ved å bruke en «støysperrekontroll» for å holde deg lydløs, med mindre du mottar en melding

 

«VHF» står for Very High Frequency, den delen av radiospekteret som maritime sett fungerer på. Du trenger ikke å stille inn radioen manuelt på en bestemt frekvens fordi det er et internasjonalt avtalt sett med FM-båndkanaler som hver har tildelt formål og et identifikasjonsnummer for kanalen. Du velger vanligvis disse med opp/ned-knappene.

 

Avhengig av hvor du kjører båten, kan du finne flere kanaler som har spesifikke formål lokalt. En maritim VHF-radio som selges i landet ditt, bør ha de riktige kanalene for din region.

Den viktigste kanalen for lydbruk hos en maritim VHF er kanal 16. Dette er den internasjonale nød-, sikkerhets- og anropskanalen som hver VHF-radioutstyrte båt skal holde lyttevakt på. Avhengig av hvor du bruker båten, kan det imidlertid være andre viktige kanaler du må være klar over, for eksempel de som styrer viktige navigasjonsområder som kanaler og kontrollerte seilruter.

 

Forskrifter styrer også nøye hvordan maritime VHF-er blir laget. Faste sett montert på båter gir vanligvis muligheten til å overføre med høy effekt (25 W) for best mulig rekkevidde, eller lav effekt (1 W) der du bare trenger å snakke med en lokal stasjon som en marina.

 

For bærbar bruk og nødssituasjoner kan du også kjøpe en håndholdt VHF. En håndholdt enhet vil bare fungere på lav effekt (1 W).

Rekkevidde

 

Rekkevidden til en maritim VHF er ikke bare avhengig av utgangseffekt. Bortsett fra under uvanlige atmosfæriske forhold må sender og mottaker (antennene) være innefor synsrekkevidde av hverandre for å oppnå kontakt. Jordens krumning er en faktor, så høyden på sender- og mottakerantennene er viktig.

 

Se også VHF – Hvordan få mest mulig ut av radioen din

 

Hvis for eksempel antennen til båten din er i en høyde på 5 meter, og antennen til båten du kommuniserer med også er i en høyde på 5 meter, er den teoretiske maksimale rekkevidden 18 km (i underkant av 10 nautiske mil). Hvis du kommuniserte med en landbasert stasjon med antenne på 10 meter, ville avstanden øke til 22 km (12 nm).

 

Det er grunner til at du ikke når dette teoretiske maksimumet, for eksempel tilstanden til VHF-en og antenneanlegget, hindringer, værforhold eller dårlige spenningsnivåer på radioen din. Omvendt kan du få uvanlige, sjeldne forhold der VHF-signalet spretter fra atmosfæren og du hører stasjoner mye lenger unna enn forventet.

Bestemmelser

 

Maritime VHF-er er tett regulert for å sikre at sikkerhetseffektiviteten bevares. Maritim VHF skal ikke brukes på land, med mindre det skjer fra en lisensiert stasjon som et havne- eller kystvaktkontor.

 

Forholdene varierer, men avhengig av land kan du trenge:

 

 • En VHF-operatørlisens, som ofte oppnås ved å ta et enkelt kurs der du lærer riktig betjening
 • En båt- eller skipsradiolisens, der du må søke hos den relevante myndigheten

Mer avanserte funksjoner

 

Det er to viktige tilleggsegenskaper som i stor grad utvider den tradisjonelle funksjonen til en maritim VHF:

 

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) er et internasjonalt avtalt sett med sikkerhetsprosedyrer, typer utstyr og kommunikasjonsprotokoller. For maritime VHF-er som brukes på fritidsbåter, er den største effekten av dette systemet bruken av DSC (Digital Selective Calling), som sender og mottar digitale tekstmeldinger. For å bruke DSC vil båten din trenge en MMSI (Maritime Mobile Service Identity) som vanligvis er utstedt av din nasjonale maritime radiolisensmyndighet. Dette er som et unikt telefonnummer, slik at andre båter innen rekkevidde kan varsle deg eller sende deg en melding. DSC-funksjonen vil også gi hørbare og visuelle alarmer av eventuelle nødanrop. Alle Simrad® VHF-radioer har DSC som standard.

 

 

 

AIS (Automatic Tracking System) lar fartøyer utveksle navigasjonsdata om deres identitet, posisjon, kurs og hastighet for å hjelpe trafikkstyring. Hvis du har en AIS-mottaker, kan du motta data fra andre fartøy med AIS-sender i ditt område og få disse vist direkte på radar og kartplotter. Hvis du har en AIS-sender/mottaker, vil du også kringkaste båtens data, slik at du lettere kan oppdages av dem rundt deg. Simrad® VHF-radioer leveres med innebygd AIS-mottaker eller AIS-sender/mottaker, avhengig av hvilken modell du velger.

Innholdet i esken

 

Det er to hovedvalg for maritime VHF-er installert på båter:

 

 • Fastmontert enhet – dette er en fullintegrert enhet som vanligvis er montert på brakett eller innfelt. Bare legg til en antenne og strøm for en grunnleggende installasjon. Simrad® faste VHF-er leveres med en avtagbar hånd-mikrofon, men du kan i tillegg legge til trådløse håndsett.

 

 • Integrert system – denne typen installasjon har en «black-box»-enhet som monteres ute av syne og med kun et kablet håndsett og separat høyttaler som synes. Igjen tilbyr Simrad® trådløse håndsettalternativer.

 

Du trenger også:

 

 • En antenne for VHF-radiodrift – på grunn av overføringsfysikken leveres disse i lengder som korrelerer med bølgelengden, typisk 2,4 meter for en motorbåt eller 1,2 meter for mindre fartøy. Du vil på noen båter se ekstra lange antenner, men dette er som ofteste en 2,4 meter antenne med forlengerstykke som ikke sender/mottar i bunn. Som en tommelfingerregel bør du alltid montere antennen av best kvalitet og sørge for å montere den vertikalt på båten.

 

 • En separat antenne for AIS sending/mottak, eventuelt med antennesplitter for å bruke samme antenne som VHF.

 

 • En dedikert GPS-mottaker eller tilkobling til båtens nettverk for bruk av GPS-data fra kartplotter for posisjonsdata til VHF/AIS.

 

Simrad® tilbyr også frittstående AIS-mottakere for båter som allerede har standard VHF-sett.

Hva ville jeg brukt VHF-radioen min til?

 

 • Sikkerhet
 • Kommunikasjon

 

Tar hver av disse etter tur:

 

Sikkerhet

 

Gitt at vi lever i en tid der mobiltelefoner er overalt, kan man stille spørsmål ved en teknologi som først utviklet seg ved begynnelsen av forrige århundre. Den første generasjonen analoge mursteinstelefoner kunne ringe mange nautiske mil ut på havet på slutten av 1980-tallet. Med hver nye generasjon av mobiltelefonteknologi har datahastigheten blitt raskere, men den effektive rekkevidden til landbaserte antenner har imidlertid blitt kortere. Den nyeste 5G-teknologien er basert på celler som ligger tett inntil hverandre, og vil sannsynligvis gi den dårligste rekkevidden for maritim bruk.

 

Maritime VHF-radioer er derfor fortsatt kritisk viktig for å varsle andre hvis du opplever en båtulykke eller medisinsk nødssituasjon om bord. Det hjelper deg også med å kunne lytte etter nød-, sikkerhets- og navigasjonsmeldinger. Etter et kjøp er det i praksis gratis, bortsett fra eventuelle lokale lisensieringskostnader.

 

 

 

 

Mange båteiere vil aldri oppleve en virkelig Mayday-situasjon, men den mengden informasjon du kan få ved bare å overvåke radioen din, vil bidra til å holde deg trygg, spesielt hvis du seiler rundt i travle skipsfartsområder.

 

DSC bygger på denne muligheten, muliggjør forbedret nødanrop og mer rutinemessig kommunikasjon via tekst.

 

AIS forbedrer sikkerheten igjen, med evnen til å få forståelse for fartøy rundt deg og kringkaste din egen posisjon. Dette er ikke en erstatning for radar, men et veldig godt tillegg som gir et ekstra sett med informasjon om båter og fartøyer rundt deg for å gi et bedre overblikk og situasjonsforståelse.

Kommunikasjon

 

En maritim VHF gir deg muligheten til å snakke med havnekontoret, brovakten, vanntaxien eller en venn på en nærliggende båt. Det er vanskelig å se for seg en båt uten VHF, som er den enkleste og raskete metoden for å komme i kontakt med andre på og ved sjøen.

 

Som sådan vil vi alltid anbefale at minst én brukbar maritim VHF bør være høyt på listen over grunnleggende maritim elektronikk.

Mer informasjon

 

For å lære mer om Simrad® VHF-serien, se:

 

VHF-radioer

 

VHF- og AIS-systemer

 

VHF- og AIS-tilbehør