Gå til innhold

 

Dobbel avstandsvisning (Dual range)

 

Er dette den nyttigste, men likevel minst kjente funksjonen?

 

Det er både en stor fordel og en trygghet å ha en radar som veileder deg gjennom utfordringene som venter.

Evnen til å oppdage og å unngå både menneskeskapte og naturlige hindringer – å forutse hvorvidt du er på kollisjonskurs med et annet skip eller se regn og dårlig vær – som vil redusere stressnivået om bord og sørge for en tryggere ferd. Det som derimot virkelig teller, på samme måte som når du bedømmer nye utfordringer kun ved å se på dem, er å kunne se alle detaljene, samtidig som du fortsatt kan vurdere hele problemet i større skala.

 

«Hvor ender jeg opp på sikt om jeg ikke foretar meg noe nå?»

 

Med andre ord kan du bruke en skjerm til å navigere og en annen til å vise nærbilder for nøyaktig kurs og navigering.

Man skulle tro at det å oppnå et bilde av omgivelsene som både er så bredt og detaljert på en gang, må kreve to radarer, men med funksjonen dobbel avstandsvisning fra Simrad kan du gjøre akkurat dette – kun ved hjelp av én radar. Andre produsenter vil skryte av å kunne tilby det samme, men det er én stor forskjell –radarene våre bruker et unikt, patentert system. Dette gjør at de ikke bare produserer to forskjellige radarvisninger fra én enhet, og utføres uten at det går på bekostning av signalet og bildet som vises.

 

Dette er en verdifull egenskap som ofte blir oversett.

«Noe av det vi oftest får høre fra Simrad-eiere, er at selv om de elsker radaren, så hadde de satt pris på å kunne se mer enn én avstandsvisning av gangen», forklarer Laurie Bates, produktsjef hos Simrad. «Den gode nyheten er at det kan de allerede, de er bare ikke klar over det ennå.

 

«På en måte er det sannsynligvis en av våre nyttigste, men minst kjente funksjoner. Dual range - dobbel avstandsvisning leveres som standardfunksjon på Halo 20+- og Halo 24-enhetene våre. Vi beskriver det som to virtuelle radarer inne i antennen, som gjør at du kan se og overvåke mål fra 50 m til 48 nautiske mil unna på Halo 24 og opptil 36 nm på 20+.»

«Den patenterte teknologien som gjør at enhetene våre kan gjøre dette, er ganske spesiell. For å forstå hvorfor den er det, kan man tenke på en svinger med to frekvenser under båten som går på 50 kHz og 200 kHz. Sammen med denne svingeren har du en delt skjerm der begge frekvensavlesningene vises ved siden av hverandre.

 

«Signalet som sendes ut, bytter fra den ene frekvensen til den andre, og det lyttes etter returekko vekselvis. Når 50 kHz-signalet, dyptvannsfrekvensen, går av, sender ikke svingeren ut 200 kHz-signalet før det har fått returekko fra 50 kHz-signalet. Mens dette foregår ignoreres det grunne vannet».

«Prosessen kalles sammenfletting, og det er slik konkurrentene våre bruker radarer for dobbel avstandsvisning. Når de sender ett signal, slutter de å sende for å lytte etter det andre. Mens radaren sender, mottar og behandler en puls som er optimalisert for kort rekkevidde, ignoreres den lange og omvendt.»

 

«Funksjonen vår for dual range - dobbel avstandsvisning sender ikke ut to separate pulser for den korte og den lange rekkevidden. I stedet sender den begge samtidig, i en serie på flere frekvenser. For sonarsystemer og ekkolodd kalles dette CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse). Disse pulsene er lengre og omfatter en frekvensberegning som starter med en lav frekvens før de deretter går over til en høyere frekvens, innenfor pulsens varighet.»

Navico Halo Pulse Compression – FM CHIRP Burst

Overføring av en blanding av korte og lange CHIRP-signaler gir både utmerket minimumsrekkevidde (ca. 6 m–20 fot) og måldeteksjon med høy ytelse (lik en 6 kW radar) i alle områder.

Halo overfører en kort puls på 40 ns og opptil 5 CHIRP-signaler av varierende lengde opptil 96 µs i en serie, for å dekke hele radarens rekkevidde, fra 100 til 72 nm. Det sendes ut 500–2800 serier per sekund.

Forbedringer I Måloppløsning – Overføringsbehandling

Halo bruker fem forskjellige CHIRP-signaler for å legge maksimal energi på målet innenfor alle avstander. Hvert CHIRP-signal dekker delavstanden til radarens fulle rekkevidde. Eksempel:

Hver puls / hvert CHIRP-signal dekker blindsonen for det neste, lengre lydsignalet, og så videre.

«Systemet vårt med dual range - dobbel avstandsvisning fungerer på samme måte, da det sender ut en rekke frekvenser i ett CHIRP-signal, men fokuserer deretter på avstanden du har valgt for hvert enkelt vindu på skjermen. Som et resultat av dette har ikke radarene våre problemer med å ignorere den korte rekkevidden mens de prøver å behandle de lange.

 

Dette betyr at ytelsen for korte avstander ikke forringes når det fokuseres på de lange, og dette opprettholder den høye oppløsningen for begge avstandene.»

 

Navico-produktekspert Craig McMillan er enig i dette og legger vekt på de viktigste fordelene ved Simrad-systemet.

 

«Poenget er at funksjonen for dual range - dobbel avstandsvisning ikke reduserer hvor fort bildet kan vises», sier han. «Som et resultat av dette kan vi gi raskere oppdateringer, og dette fører til bedre situasjonsbevissthet. Dette står i sterk kontrast til konkurrentene våre. Oppdateringsfrekvensen deres reduseres til halvparten når systemene viser én rekkevidde, før de deretter viser den andre. Simrads system med dobbel avstandsvisning viser begge disse samtidig, helt uten kompromiss».

 

Funksjonen er enkel å bruke – du drar og slipper det du vil ha fra menysiden, over til områdene på skjermen som du er interessert i. Så enkelt er det. Når Laurie Bates forklarer videre, er brukervennlighet og filosofien bak kulissene et annet område som skiller Simrad fra konkurrentene.

«Når vi utformer enhetene våre og utvikler funksjoner som funksjonen for dual range - dobbel avstandsvisning, er filosofien vår at vi ikke vil låse resten av kontrollene på radaren på en kunstig måte», fortsetter Laurie. «I stedet ønsker vi å sikre at brukerne fortsatt kan justere radaren eller endre andre parametere, selv om de allerede har valgt en bestemt funksjon eller modus.

 

«Velocity Track-funksjonen vår gjør det for eksempel mulig for brukerne å velge om de vil fremheve alle objekter som er i bevegelse, eller kun objekter som nærmer seg. Funksjonen kan også slås av. Et annet eksempel er muligheten til å angi hastighetsterskel. Da kan man se objekter i bevegelse fargelagt.

 

«Det høres kanskje åpenbart ut, men dette er ikke vanlig i radarverdenen».

 

Så, fra den nyttigste funksjonen som ofte blir oversett, til detaljene bak kulissene som er usynlige for alle unntatt designerne og teknikerne – det å forstå hvordan en Simrad-radar virkelig fungerer, får deg godt på vei til å få det beste ut av systemet ditt.

laurie.png

Laurie Bates

BE MSc CENG MIET

Lauries engasjement for elektronikk har vart like lenge som karrieren hans. Etter å ha studert elektronikk og elektroteknikk ved Auckland University, tilbrakte han 20 år i New Zealands marine og studerte til en mastergrad i Explosive and Ordnance Engineering ved Cranfield University (Storbritannia). Med et vell av spesialisert radarkunnskap, og etter å ha arbeidet i forsvarsindustrien, ble han ansatt i Navico der han nå er produktdirektør i Simrad.

craig.png

Craig McMillan

PRODUKTEKSPERT

Etter en luftfartskarriere i New Zealands luftstyrke, jobbet Craig som distributør av Simrad og B&G-produkter i 20 år før han begynte i Navico som produktekspert. Denne rollen har han hatt de siste seks årene.