Gå til innhold

Få Det Beste Ut Av Radaren

 

 

Simrad-radarer er veldig enkle å installere – fire bolter, én kabel, strøm på og så er du klar. For å få mest mulig ut av radaren er det imidlertid noen viktige ting du må ta hensyn til når du begynner med installasjonen.

 

Craig McMillan er produktekspert hos Navico. Han er basert i Auckland i New Zealand og har livslang erfaring med radar. Han beskriver de sentrale spørsmålene.

"Det er viktig at du har en god installasjon. Vi ser en rekke problemer med dårlige strømforsyninger, som gjør at radaren kan falle ut eller ikke fungere, til problemer med uklare mål eller spredte mål på grunn av hindringer. Vi ser også problemer der folk har trukket kabelen for stramt og trukket ut støpselet i prosessen, men dette er alle problemer som kan unngås eller løses."

Så her er hans 10 beste tips for å få det beste ut av systemet ditt.

 

 

 

1: Strømforsyning

 

Sikre at radaren har god strømforsyning og får tilførsel fra en riktig klassifisert strømbryter. Problemer med dårlige strømforsyninger, som gjør at radaren faller ut eller ikke fungerer, er ganske vanlig, så det er viktig å få til dette grunnleggende punktet.

2: Montering

 

Kontroller at radarantennen er montert slik at ekkoer ikke skjules av fartøystrukturen, for eksempel hardtoper, master, søkelys osv.

 

Beregn strålevinkelen for å sikre at strålen går over baugen av fartøyet eller fremre kant på hardtopen der den er montert.

 

Denne installasjonen kan medføre redusert ytelse, da radarenergien enten reflekteres eller absorberes av hardtopen.

Dette kan bety at du bruker en sokkel til å løfte antennen opp fra hardtopen.

Spesifikke klaringsmål er oppført i håndboken for hver modell, men her er et eksempel.

 

Øk høyden (B) med 80 mm for hver økning på 200 mm av dimensjonen (A).

 

 

3: Horisontal

Kontroller at antennen er montert slik at den er vannrett når båten er i sin normale seilehøyde. For motorbåter som har baugen opp, kan det være nødvendig å sette en kile under den bakre delen av antennen, slik at antennen står vannrett. (I dette tilfellet kan det se ut som radaren peker nedover når den står i ro.)
For yachter er en festebrakett tilgjengelig som er til hjelp når yachten krenger. Hvis den er montert på en mast, er det viktig å forstå at det kan oppstå tap av mål på sidene av yachten, men generelt sett er mål i front- og aktersektorene OK.

 

Om mulig bør du sørge for at plasseringen gir klar sikt for skanneren rundt hele fartøyet.

Ved installasjoner på motorbåter med bratt planingsvinkel anbefales det å vippe skannervinkelen ned foran. (Strålevinkelen er 11° på hver side av horisontalplanet).

4: Kabler

Når kabelen føres gjennom båten, må du sikre at den føres slik at det ikke oppstår skade fra for hard trekking i kabelen. Den vanligste måten å forårsake skade på er å feste museledningen på feil sted der den vil legge trykk på kontakten.

Koble i stedet museledningen til den ytre kabelkappen slik at trekkbelastningen blir overført til den sterkere ytre kabelkappen. Bruk noen små kabelstrips til å feste museledningen også til den ytre kappen hvis det er tilstrekkelig klaring.

A: Museledning
B: Elektrisk teip
C: Strips

5: Installasjonsoppsett

Riktig installasjonsoppsett er avgjørende. Et av hovedbruksområdene for radaren er å plukke ut bøyer og fartøy og vise hvilken kurs de har i forhold til deg, så det er svært viktig at bauglinjen er riktig satt opp. Hvis antennen ikke peker rett frem i baugen på båten, vil vinklene på alt det båten ser, ikke være riktige. Innstilling av antennehøyde er avgjørende fordi det brukes i beregningene av demping av bølgereflekser. En antenne som er montert for høyt opp, vil få en økning i bølgereflekser nær fartøyet, noe som kan skjule mindre mål.

Innstilling av antennehøyde brukes i signalbehandling til å stille inn riktig bølgereflekskurve og dempe bølgereflekser nær båten. Dette gjør det enklere å se de mindre målene vi er interessert i.

6: Innebygde Sensorer

Kontroller at innebygde sensorer som GPS og kompass er riktig installert, tilkoblet og kalibrert. Disse enhetene legger inn nøkkelinformasjon, og hvis disse dataene ikke er nøyaktige, vil andre verdifulle funksjoner som kartoverlegg og Velocity Track bli påvirket.
Husk "søppel inn, søppel ut", som man sier.

 

7: Forstå Kontrollene

Forstå hva hovedkontrollene på radaren gjør. Dette høres kanskje åpenbart ut, men det er lett å bli overveldet av antallet funksjoner og muligheter som tilbys. Virkeligheten er at det finnes fire hovedkontroller, og forståelse av hva de gjør, vil bidra til å sikre at du kan ha tillit til informasjonen du mottar.

De fire kontrollene er:

A) Forsterkning – Det er som volumkontroll på en radio. Skru den opp for å se målene, men ikke så høyt at målene blir skjult av falsk ekko. Auto gir en svært god innstilling.

B) Regnkontroll – Brukes bare i regn eller snø for å redusere falsk ekko på skjermen og se objekter bak det falske ekkoet. Bruk med måte. Verdien bør settes til null under fine forhold.

C) Bølgereflekskontroll – Dette kan stilles inn manuelt, eller så kan du bruke de forhåndsinnstilte modiene: rolig, moderat eller grov. Vær forsiktig hvis du stiller inn manuelt, siden det kan stenge ute små mål nær båten. Automatisk bølgereflekskontroll er ofte det enkleste og beste alternativet. Automatisk bølgereflekskontroll vil automatisk justere bølgerefleksene dynamisk for å gi økt demping når du ser inn i bølgene, og redusere demping når du ser ned på bølgene.

Medvind-signaler bøyes bort = mindre falsk ekko

Motvind-signaler reflekterer tilbake = mer falsk ekko

stronger-targets-downwind-v2.png

Sterkere mål medvinds

D) Modus – Simrad-radarer har modi for: Havn, Offshore, Fugl eller Vær (avhengig av modell). Kontroller at du er i riktig modus for oppgaven. Havnemodus vil for eksempel sette radaren til 60 o/min (avhengig av modell) når du styrer i trange forhold. Med 1 sveip per sekund gir dette en mye raskere oppdatering, noe som er bedre for å vise objekter som beveger seg raskt i sanntid.

8: Velocity Track

Bruk Velocity Track. Dette er et veldig nyttig verktøy som farger mål forskjellig avhengig av den potensielle risikoen de utgjør, f.eks. hvis de nærmer seg eller avviker. Mål som utgjør en konflikt, vises i en annen farge for å gjøre deg oppmerksom. Hvis for eksempel en ferge forlater en uoversiktlig kai, kan det være vanskelig å plukke den ut i utgangspunktet. Hvis den kommer mot deg og utgjør en risiko, vises den på skjermen i gult. Når den har passert og beveger seg bort, blir den blå.

Mål som nærmer seg,

 

 

mål som står i ro eller mål under terskelhastighet.

 

 

Avvikende mål.

9: Sektorblanking

Bruk sektorblanking for å stoppe overføring i områder der det kan være dårlige refleksjoner, eller i områder der det kan være mennesker. Hvis det for eksempel er en mast bak radarantennen, kan dette forårsake falsk ekko siden signalet spretter av masten, noe som kan føre til at radaren viser mål der det ikke er noen.

10: Avanserte Funksjoner

 

A) Dobbel rekkevidde. Dette er som å ha to radarer i én, siden du kan ha én rekkevidde for å se objekter som er nær båten din, samtidig som du ser på en lengre rekkevidde for fartøyer som nærmer seg lenger ut. Våre Halo-radarer bruker en patentert teknikk for å behandle signalene med kort rekkevidde sammen med signalene med lang rekkevidde. På utstyret til mange andre produsenter oppnås dette ofte ved å veksle mellom overføringene, noe som kan redusere oppdateringshastigheten med 50 %. Systemet vårt gjør at bildet oppdateres like raskt med dobbel rekkevidde som med enkel rekkevidde. Dette alternativet med dobbel rekkevidde og det faktum at det ikke går på bekostning av bildet, gir store fordeler når det gjelder å skape bedre situasjonsbevissthet.

B. Kart-radaroverlegg. Når radarbildet legges over kartet, blir livet mye enklere når det gjelder å identifisere nøkkelfunksjoner, spesielt kanalmarkører. Mål som ikke vises på kartet, er mest sannsynlig båter eller hindringer som bør unngås. Velocity Track fungerer også på kart-radaroverlegg for å vise hvor potensielle konflikter kan være.

C) MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid). Et avansert og sofistikert verktøy som er uvurderlig når det gjelder å unngå kollisjoner. Bare trykk på et mål, og velg hent. Dette vil gi nyttig informasjon om unngåelse av kollisjoner, for eksempel kursen og hastigheten til det andre fartøyet, nærmeste passeringspunkt (CPA) og tid før nærmeste passeringspunkt (TCPA). Når du har brukt det for første gang, vil du ikke være det foruten.

 

Craig McMillan

PRODUKTEKSPERT

Etter en karriere i New Zealands flyvåpen var Craig agent for Simrad- og B&G-produkter i 20 år før han begynte i Navico som produktekspert. Denne rollen har han hatt de siste seks årene.