Gå til innhold

Lær autopiloten din å styre.

 

Hvordan forståelsen av tre viktige funksjoner bør justeres for å skape den perfekte piloten

 

Det er enkelt å anta at en autopilot bare reagerer på vinkelen som kompasset mater den med. Enkelt sagt er dette i hovedsak tilfellet når fartøyet er på vei mot rett kurs. Samtidig som prosessen med å finne et nytt kompasskurs er et trykk på knappen for føreren, så er det en litt mer komplisert prosess bak kulissene for autopilotens kontrollsystem.

For at autopilotens hjerne skal kunne kjøre RAM-styresystemer, må tre underliggende funksjoner aktiveres. Og selv om det ikke er nødvendig å gå inn i alle detaljene, er det mye enklere å lære seg hvordan du justerer autopiloten, for å få den til å fungere som du vil.

 

De tre funksjonene som styrer rorvinkelen og leveringen til autopilot RAM, kalles P, I og D.

Proporsjonal (P)

 

Integrert (I)

 

Derivat (D)

I praksis gjelder disse for følgende betingelser:

 

Ror forsterkning – (P)

 

Dette endrer rorvinkelen som brukes til å flytte den nye kursen, i tillegg til å kontrollere hvor raskt vinkelen brukes. Når du dreier opp styrken, reagerer autopiloten raskt og aggressivt på alle forespørsler, og det er hovedfunksjonen som sikre at autopiloten reagerer riktig i forhold til de gjeldende forholdene.

 

Hvis du sammenligner dette med styringen til en bil, vil du vanligvis ha en mindre vinkel på rattet når du skifter retning enn når du kjører sakte. Mengden og hastigheten du beveger rattet på, tilsvarer styrken. Det samme gjelder for autopiloten din.

 

«Hvis du for eksempel instruerer en 20-graders kursendring, vil du at autopiloten skal svinge rimelig raskt. Hvis autopiloten er treg og ikke gjør noe mens du blir mer og mer utålmodig, er P-faktoren for lav,» sier produktsjef, Eirik Hovland.

 

 

Autotrim – (I)

 

Denne funksjonen «lærer» hvor mye rorvinkelen skal justeres for å oppnå jevn kompasskurs. Hvis du endrer Autotrim, justeres hastigheten som autopiloten lærer, for å motvirke kraften som prøver å flytte båten ute av kurs. Et eksempel er effekten av en propeller, som forsøker å dra akterenden av båten i en retning som følge av rotasjonen av propelloren.

 

Autopiloten må gjøre rede for både variasjon i propellhastigheten, i tillegg til mengden propeller. Autotrim justeres for dette.

 

Hvis du vil vurdere og justere Autotrim, setter du båten på en konstant kompasskurs når autopiloten er slått av. Slå på autopiloten, og vent for å se om kompasskursen forblir den samme. Endre giren til motoren og se om kompasskursen endres, og om autopiloten kompenserer for det.

 

Hvis autopiloten ikke kompenserer raskt nok, må du redusere autotrim slik at autopiloten skal lære raskere.

 

«På den andre siden kan det hende at når du drar ut på en ny kompasskurs og styrken er for høy, så vil båten overskyte, noe som igjen kan bety at den vil begynne å svinge. Så når du skal vurdere hvordan autopiloten oppfører seg, må du ha kontroll på situasjonen ved å sørge for at du starter med lav hastighet og med mye plass rundt deg.»

Motror (D)

 

Motror er funksjonen som stiller roret i motsatt retning for å forhindre at båten overskyter ønsket kurs.

 

Hvis du ønsker å kontrollere funksjonen, setter du opp båten med motor og registrerer vinkelen du startet med, og retningen du vil at piloten skal styre. Deretter legger du inn noen store kursendringer, for eksempel 20-30 grader om gangen. På denne måten skal du kunne se om autopiloten over- eller underskyter.

 

Hvis den underskyter, reduserer du motrorverdien.

Hvis den understyrer, reduserer du motrorverdien.

 

«Det er viktig å få satt opp motroret på riktig måte, men det er også viktig å få piloten til å kunne håndtere bølger,» sier Eirik. «Dette er funksjonen som motvirker raske endringer i kompasskursen. Så når en bølge skyver deg ut av kurs, så er det motroret som reagerer og fikser problemet.»

 

Det er også viktig å stille inn piloten på tvers av en rekke hastigheter, som produkteksperten Tonnes Haavarsen hos Simrad® forklarer det.

 

«Hvis du har et raskt fartøy, er det viktig å sørge for at piloten oppfører seg på riktig måte når den er i høy hastighet, men for å gjøre dette, må du sørge for at det ikke er noen rundt deg, og at du utfører kontrollen og justeringene trinnvis. Start med lav hastighet og jobb deg opp derfra.»

 

«Det finnes en funksjon for automatisk justering for styrke og motror,» fortsetter Tonnes. «Når du aktiverer denne funksjonen, kommer båten til å ta deg gjennom en rekke S-svinger som tar ca. 2-3 minutter. Du trenger plass til å gjøre dette uten at det er noen andre båter rundt deg. Denne automatiske justeringsfunksjonen beregner innstillingene for styrke og motror, og det er et godt utgangspunkt for mange mennesker.»

eirik.png

Eirik Hovland

Produktsjef

Han er en erfaren seiler og motorbåtfører, basert i Egersund, med kompetanse i både fritids- og kommersielle autopiloter. Han startet arbeidet med autopiloter som en programvareutvikler før han ble en systemtekniker, hvor en stor del av arbeidet hans innebar validering av autopilotsystemer.

tonnes.png

Tonnes Haavarsen

Produktekspert

Etter å ha startet opp i 1978, har han fått masse kunnskap om autopilotsystemer og har sett en betydelig utvikling i dette feltet. Han er også basert i Norge, og har i hovedsak fokusert på den tekniske siden på en rekke fritids- og kommersielle autopiloter.