Gå till innehåll

Bygga upp förtroendet, och annat en autopilot kan ge dig

 

En välinställd, modern autopilot kan vara till god hjälp i många olika väderförhållanden, oavsett om det handlar om svår sjö eller dålig sikt. En autopilot har den extra fördelen att den gör livet enklare och fungerar samtidigt som ett extra par händer när situationen kräver det. Men hur uppnår man en sådan nivå av tillit till autopiloten?

”Mitt råd är att använda autopiloten så mycket du kan, både dag och natt”, säger produktchefen Eirik Hovland på Simrad®. ”Att se hur autopiloten reagerar är en stor del av den här processen, och det tar tid att förstå hur systemet fungerar.

 

”Vi använder autopiloten i stort sett så fort vi lämnat hamnen för att bygga upp förtroendet för den. Även i bra väder och lugnt vatten är godartade förhållanden ett utmärkt tillfälle att vänja sig vid autopiloten, och samtidigt bekräfta att systemet är rätt inställt och kalibrerat.

”Passager är också bra tillfällen att bygga upp kännedomen. Låtsas att du har en lång passage framför dig, istället för att bara styra i en rät linje i 50 sjömil. I så fall kan du skapa några rutter längs vägen och se hur autopiloten hanterar navigeringen i passagen. Den här vanan hjälper dig att bygga upp förtroendet för senare tillfällen när har dålig sikt eller navigerar på natten.”

 

Så vad mer kan autopiloten ge dig?

 

Produktexperten Tonnes Haavarsen på Simrad® tar upp några av de avancerade funktionerna på multifunktionsdisplayen och berättar om de kan användas tillsammans med autopiloten eller inte.

Styrning med girmönster

 

Bland våra olika automatiska styrmönster finns ett fyrkantigt mönster där du kan justera längden på varje sida i fyrkanten.

Det finns också en oändlig cirkel eller ett spiralmönster, som båda används vid vissa typer av fiske där du kanske vill cirkla över ett fiskstim. Ibland används också cirkelmönstret för att hålla sig vid en grupp dykare.

Sedan har vi en av de mest grundläggande funktionerna, U-giren, som tar dig tillbaka parallellt med färdriktningen.

Autopiloter och sjökort

 

I de flesta fall fungerar autopiloten oberoende av plottern utan att använda sig av dess information. Och även om det går att koppla samman de två, är det en avsiktlig åtgärd att ha dem separerade för att säkerställa att det är navigatörens ansvar att styra färden.

Standby

 

Oavsett vilken funktion som används går det alltid att försätta autopiloten i viloläge med en enda knapptryckning. Detta är en säkerhetsfunktion som gör att det går snabbt att aktivera den manuella styrningen vid behov. Alla fellägen är utformade för säkerhet, vilket med andra ord betyder att autopilotsystemet kopplas ur för att möjliggöra manuell styrning.

AIS

 

Autopiloten är inte integrerad med AIS. Tekniskt sett är det möjligt att ha system som reagerar på igenkänningen av målrisker, men detta kräver att vissa kollisionsskyddsprotokoll tillämpas.

Ett sådant system skulle mer sannolikt användas i plottersystemet än i autopiloten.

 

Se artikel 4 – När båten är problemet

SteadySteer™

 

SteadySteer är en ny funktion som gör att du kan ta över reglagen och ändra fartygets kurs utan att koppla ur autopiloten. När du har rätat upp mot en kurs återtar autopiloten styrningen. Det innebär att båten fortsätter rakt när du vill hålla en konstant kurs utan att behöva göra ständiga korrigeringar av rodret. Det gör det även enklare att göra kursändringar – du behöver inte gissa hur stor kursförändring som behövs. Rikta bara fören dit du vill, så tar autopiloten över starta efter ett par sekunder.

Eirik Hovland

Product Manager

Based in Egersund, Norway he is an experienced sailor and motor boater with expertise in both recreational and commercial autopilots. His work with autopilots began as a software developer before moving on to become a system engineer where a large part of his work involved the validation of autopilot systems.

Tonnes Haavarsen

Product Expert

Having started in the business back in 1978 he has extensive knowledge of autopilot systems and has seen considerable development in this field. Also based in Norway, his work focusses mainly on the technical side for a wide range of recreational and commercial autopilots.